انتخاب و تهیه منابع اطلاعاتی برای کودکان و نوجوانان و کتابخانه های آموزشگاهی

انتخاب و تهیه منابع اطلاعاتی برای کودکان و نوجوانان و کتابخانه های آموزشگاهی

یکی از مهمترین مراحل مجموعه سازی انتخاب منابع اطلاعاتی است. در این کتاب مسائل مربوط به انتخاب و تهیه‌ ی انواع منابع اطلاعاتی مانند کتاب، مجله، و غیره برای کودکان و نوجوانان و کتابخانه های آموزشگاهی مطرح می شود که شامل: منابع اطلاعاتی چگونه انتخاب می‌شود؟

، انتخاب کنندگان، کمیته انتخاب، بیانیه و آیین‌ نامه انتخاب، ابزارهای شناسایی و انتخاب منابع اطلاعاتی، چه چیزی برای چه کسی انتخاب شود؟، ملاک ها یا شاخص های انتخاب، انواع ادبیات کودکان و شاخص های ارزیابی آنها، فرآیند تهیه و سفارش و معرفی برخی از نهادها و ابزارهای انتخاب و تهیه منابع مطالعاتی. مخاطبان این کتاب در درجه اول کتابداران کتابخانه ها ی کودکان و نوجوانان هستند، اما والدین، معلمان، مربیان و تمام کسانی که به نحوی با انتخاب و تهیه منابع اطلاعاتی برای کودک و نوجوان و یا آموزش وی سر و کار دارند نیز می‌توانند از آن بهره ببرند.

شناسنامه کتاب:
ناشران
سال نشر
۱۳۸۷

دیدگاه ها

ما کتاب داران در کتابک چه کار می کنیم


ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام