انتخاب و تهیه منابع اطلاعاتی برای کودکان و نوجوانان و کتابخانه های آموزشگاهی

انتخاب و تهیه منابع اطلاعاتی برای کودکان و نوجوانان و کتابخانه های آموزشگاهی

یکی از مهمترین مراحل مجموعه سازی انتخاب منابع اطلاعاتی است. در این کتاب مسائل مربوط به انتخاب و تهیه‌ ی انواع منابع اطلاعاتی مانند کتاب، مجله، و غیره برای کودکان و نوجوانان و کتابخانه های آموزشگاهی مطرح می شود که شامل: منابع اطلاعاتی چگونه انتخاب می‌شود؟

، انتخاب کنندگان، کمیته انتخاب، بیانیه و آیین‌ نامه انتخاب، ابزارهای شناسایی و انتخاب منابع اطلاعاتی، چه چیزی برای چه کسی انتخاب شود؟، ملاک ها یا شاخص های انتخاب، انواع ادبیات کودکان و شاخص های ارزیابی آنها، فرآیند تهیه و سفارش و معرفی برخی از نهادها و ابزارهای انتخاب و تهیه منابع مطالعاتی. مخاطبان این کتاب در درجه اول کتابداران کتابخانه ها ی کودکان و نوجوانان هستند، اما والدین، معلمان، مربیان و تمام کسانی که به نحوی با انتخاب و تهیه منابع اطلاعاتی برای کودک و نوجوان و یا آموزش وی سر و کار دارند نیز می‌توانند از آن بهره ببرند.

شناسنامه کتاب:
ناشران
سال نشر
۱۳۸۷

دیدگاه ها

ما کتاب داران در کتابک چه کار می کنیم


ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.