مجموعه دانستنی های زیست محیطی برای آموزشگران، کتاب چهارم: جنگل و مرتع

مجموعه دانستنی های زیست محیطی برای آموزشگران، کتاب چهارم: جنگل و مرتع

کتاب «دانستنی‌های زیست‌محیطی برای آموزشگران – جنگل و مرتع» چهارمین جلد از مجموعه شش جلدی «دانستنی‌های زیست محیطی برای آموزشگران» است. این مجموعه با این هدف تهیه شده است که به مربیان کمک کند تا در نقش راهنما و تسهیل‌کننده، جوانان و نوجوانان را در شناخت و ترویج فرهنگ محیط‌زیستی یاری دهند. در این مجموعه هر کتاب شامل دو بخش است: منبع مربی و راهنمای آموزش.

در این کتاب در بخش منبع مربی، پس از مقدمه‌ای که آب و اهمیت آن را شرح می‌دهد، در چهار فصل به نقش و اهمیت جنگل، انواع جنگل‌ها، تخریب جنگل و حفاظت از جنگل‌ها پرداخته شده است. اطلاعات این بخش شامل اطلاعاتی پایه‌ای است که دانستن آن برای همگان سودمند و لازم است این اطلاعات مربی را در اجرای فعالیت‌های پیشنهادی در بخش دوم و پاسخ به پرسش های مخاطبان کمک خواهند کرد.
بخش دوم کتاب شامل ١٩ فعالیت عملی است که مناسب گروه سنی ١١ تا ١٦ سال به نظر می‌رسد. این فعالیت‌ها با هدف آشنایی مخاطبان با نقش و اهمیت جنگل، اکوسیستم جنگل، انواع جنگل، تنوع زیستی جنگل، نحوه کاشت دانه و درخت و عوامل تخریب جنگل پیشنهاد شده‌اند. نویسندگان کتاب تلاش کرده‌اند فعالیت‌های طراحی شده سرگرم کننده باشند.
افزون بر این در مقدمه کتاب شیوه ی آموزش و یادگیری فعال، گام به گام توضیح داده شده است.

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
فاطمه یاراحمدی و همکاران
برگردان
  • صدیقه ببران و همکاران
سال نشر
بی‌تا

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.