۳۵ داستان برای نوجوانان

۳۵ داستان برای نوجوانان

مجموعه ۳۵ داستان کوتاه که گاه در قالب خاطره و برخی در گونه داستان های واقعگرا و تخیلی بیان شده است. داستان ها بیشتر در شهرهای آذربایجان و برخی هم در شهرهای شمالی ایران رخ می دهد. ماجرای آن ها به رویدادهای پیش و پس از انقلاب و گاهی به دوران جنگ ایران و عراق مربوط می شود.

سایر داستان ها هم گوشه ای از زندگی اجتماعی مردم فقیر و محروم را به تصویر می کشد. در برخی داستان ها نویسنده از راوی های مختلف در داستان استفاده کرده است که باعث جذاب شدن اثر شده است. آشنایی با دوره ای از تاریخ ایران، پیش و پس از انقلاب و دوران جنگ و همچنین شناخت بخشی از ویژگی های مردم محروم و زحمتکش و روابط آنان و مسایلی که با آن در گیر هستند می تواند برای نوجوان امروز جالب باشد.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
عبدالحمید نجفی
پدیدآورندگان
سال نشر
۱۳۸۷

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.