جشن های ایرانی

"... بر دو شانه ی حاکم جدید دو مار روییده بود که غذای روزانه شان از مغز جوانان بی گناه تهیه می شد. او سال ها با جور و ستم بر کشور فرمانروایی کرد. در ایام پادشاهی اش خرمی و شادی از ایران زمین رخت بربست.... تا این که جوانی به نام فریدون که از نوادگان جمشید بود، به کمک کاوه که آهنگری قوی هیکل و غیور بود...

رهبری مردم را به دست گرفت و علیه شاه ظالم و خونخوار قیام کرد و عاقبت در روز شانزدهم مهر ماه او را شکست داد ... و مردم را از جور او آزاد کرد. از آن پس آن روز را به یاد تاجگذاری فریدون و آزادی ایران زمین جشن اعلام کردند و آن را مهرگان نامیدند.

کودکانی که همزمان با این روز متولد شوند والدین شان به آ ن ها نامی می دهند که کلمه ی مهر بخشی از آن را تشکیل دهد، مانند مهرداد...مهرنوش...."

کتاب "جشن های ایرانی"در قطع بزرگ با کیفیت مرغوب به شرح کوتاه جشن های نوروز، تیرگان، مهرگان، یلدا، سده، چهارشنبه سوری، و برگزیدن میر نوروزی، همراه پیشینه ی آن ها پرداخته است. تصویرهای هفت تصویرگر شناخته شده ی ایرانی از جمله نورالدین زرین کلک متن راهمراهی می کند.

خواندن این کتاب، مخاطبان را با پیشینه ی فرهنگی و آداب و رسوم کهن سرزمین خود که بیشتر با شادی و گرامی داشت برکت ها و نعمت های ایران زمین و پیروزی نیکی بر بدی و داد بر بیداد همراه بوده اند، آشنا می کند و می تواند انگیزه ای باشد برای زنده کردن دوباره و پاسداشت آیین های زیبایی که همه در راستای احترام به طبیعت، پاکیزگی، دادگری، میهن دوستی و شادی است و سبب تداوم تمدن کهن ایران و فرهنگ پربار آن خواهد شد.

 

تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
۱۳۸۹
نویسنده
روزبه تذهیبی و نسترن ربانی
ویراستار
مهنوش مشیری
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال فهرست کتاب های تألیفی برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۱۰ - ۱۲ سال معرفی کتاب های مناسب برای نوجوانان ۱۳ سال به بالا
Submitted by editor3 on