چگونه می توانیم وقت خوبی را در کنار فرزند بگذرانیم؟

چگونه می توانیم وقت خوبی را در کنار فرزند بگذرانیم؟

پدر و مادر عزیز! برای پاسخ به این پرسش، نخست خوب فکر کنید و سپس صادقانه و واقع بینانه به آن پاسخ دهید: شما چقدر برای فرزند خود وقت می گذارید؟ منظور طول زمان کار برای تامین نیازهای مادی او، مثل خوراک و پوشاک و حمام و... نیست بلکه بودن با او بازی، درد دل، گفت و گوی صمیمانه، باهم کتاب خواندن، گردش دو نفره و... فقط بودن با او چقدر فرصت دارید؟

آیا اصلا دغدغه های زندگی روزمره، خستگی، شتاب برای سر و سامان دادن به کارهای گوناگون، برای تان فرصتی باقی می گذارد که به این موضوع و اهمیت آن و تاثیری که به درازای عمر فرزندتان بر زندگی او خواهد گذاشت، فکر کنید؟

چگونه می توانیم وقت خوبی را در کنار فرزند بگذرانیم؟  از مجموعه کتاب های کار برای ارتباط بهتر با زبانی ساده و روان، راهکارهایی عملی به پدران و مادران ارایه می دهد تا با بهره گرفتن از فرصت های کوتاه میان کارها و دوندگی های روزانه، با فرزند خود در دوره های مختلف رشد، ارتباط دوستانه، لذت بخش و به دور از امر و نهی، بازخواست و کشمکش برقرار کنند و به آگاهی ها و مهارت لازم برای فرصت آفرینی در این زمینه دست یابند. در پایان پیشنهادهایی برای استفاده ی فردی و گروهی سودبخش تر از این مطالب آمده و چند فعالیت تکمیلی نیز توضیح داده شده است.

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
مریم احمدی شیرازی
پدیدآورندگان
سال نشر
۱۳۸۸

ديدگاه شما