فرهنگ ریاضیات مدرسه

عنوان لاتین
Maths dictionatry

واژه نامه ای موضوعی و مصور و الفبائی که مفاهیم کلیدی ریاضیات  ۵ سال دبستان را به زبان نسبتاً ساده و به کمک مثال و تصویر بیان می کند. از ویژگی‏ های این فرهنگنامه طرح پرسش در ذهن دانش آموز است به طوری که او را با موضوع های مطرح شده درگیر و برای پاسخ گویی به پرسش ها به تلاش بیشتر وامی دارد. 

در مقدمه ی کتاب دو بخش دارد، بخشی برای فهم و درک بهتر دانش آموز که سبب می‏شود مخاطب به راحتی از مطالب کتاب استفاده کند و بخشی دیگر هم آموزگاران و والدین آن‏ ها را مخاطب قرار می دهد. در پیوست‏ های کتاب یک سری پرسش، جدول ضرب اعداد و ... برای آشنایی و درک بیشتر دانش آموزان آورده شده است.

 

برگردان
نرگس انتخابی
تهیه کننده
فاطمه مرتضایی فرد
سال نشر
۱۳۸۸
نویسنده
Kay Gardner, کی گاردنر
Submitted by editor3 on