این یک جعبه نیست

عنوان لاتین
Not a box

خرگوش ما در کتاب «این یک جعبه نیست» یک جعبه دارد ولی آیا در خیال او هم این یک جعبه است؟ البته که نه!

 هر بار که از او پرسیده می شود آیا این یک جعبه است؟ او در خیال خود آن را چیز دیگری می بیند. یکبار ماشینی است سوار بر آن، بار دیگر جعبه را یک قله کوهی می بیند که به بالای آن رسیده است یا خانه ای که در حال آتش گرفتن است و او مشغول خاموش کردن آن و بار دیگر ربات و ....

جعبه برای این خرگوش کوچولو «این جعبه نیست» است، او هر بار در خیال خود چیزی از آن می سازد، کاری که کودکان در بازی های نمادین یا وانمودی خود انجام می دهند و چیزی را جای چیز دیگری می نشانند. در نگاه کودکان یک شانه می تواند به یک خارپشت و چوب دستی به اسبی تندور تبدیل شود. این طبیعت کودکان است که با ساده ترین و ابتدایی ترین چیزها به دنیای گسترده خیال پرواز می کنند و این بار خرگوش نشانه ای از آن کودک است.

در این داستان ساده دنیای تخیلی کودکان جدی گرفته می شود و همراه با آن ها به این دنیای شگفت انگیز پرواز می کنیم. کتاب، تصویرهای ساده ای دارد. جعبه به رنگ سیاه و خیال های کودک به رنگ قرمز کشیده شده است.

برگردان
آتوسا صالحی
تصویر اضافی
تهیه کننده
فاطمه مرتضایی فرد
سال نشر
۱۳۸۹
ناشران
نویسنده
Antoinette Portis, آنتوانت پورتیس
Submitted by editor3 on