کتاب کودک و نوجوان: قطع شدن زنجیره ی غذایی

قطع شدن زنجیره ی غذایی

قطع شدن زنجیره ی غذایی. نویسنده: کریس دولیسی. تصویرگر: جوآنا کاری. مترجم: فرمهر منجزی. تهران: قطره، ۱۳۹۰. ۱۵۰۰ تومان ۴۶ صفحه گروه سنی ۹-۱۲ سال

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
A Break in the chein‬
ناشران
نویسنده
Chris D’Lacey, كريس دوليسی
برگردان
  • فرمهر منجزی
پدیدآورندگان
راهنمای کتاب:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.