قطع شدن زنجیره ی غذایی

عنوان لاتین
A Break in the chein‬

قطع شدن زنجیره ی غذایی. نویسنده: کریس دولیسی. تصویرگر: جوآنا کاری. مترجم: فرمهر منجزی. تهران: قطره، ۱۳۹۰. ۱۵۰۰ تومان ۴۶ صفحه گروه سنی ۹-۱۲ سال

برگردان
فرمهر منجزی
ناشران
نویسنده
Chris D’Lacey, كريس دوليسی
Submitted by editor3 on