کتاب کودک و نوجوان: یک غم کوچک

یک غم کوچک

دختر کوچولو غمگین است. مادر مهمان دارد و به او بی توجه است. او هم تصمیم می گیرد برود و گم شود.

امّا انگار همه او را به فراموشی سپرده اند چون کسی سراغ او نمی آید. دخترک شروع به خیالبافی می کند تا اینکه مادر را کنار خودش می بیند و از او دلجویی می کند.

کودکان نیاز به توجه دارند و هنگامی که احساسات آنان نادیده گرفته می شود چون جز مادر و پدر تکیه گاه دیگری ندارند به شدت احساس تنهایی می کنند.

شناسنامه کتاب:
نویسنده
Anna Karin Cullberg, آنا کارین کولبرگ
ویراستار
  • مرتضی پرورش
برگردان
  • فلورا افشارلر
فهرست کتاب های ماه
سال نشر
۱۳۹۱

ديدگاه شما