کتاب کودک و نوجوان: غازی که نمی خواست غاز باشد

غازی که نمی خواست غاز باشد

غاز کوچولو دوست دارد مانند خفاش از شاخه‌ها سر و ته آویزان شود، مانند توکا با صدای بلند آواز بخواند، مانند پنگوئن روی برف‌ها لیز بخورد و... مانند شیر غرش کند! او غازی است که دوست دارد توانایی جانوران دیگر را داشته باشد. او رفتار جانوران مختلفی را تقلید می كند.

اما وقتي تلاش می کند مانند شير بغرد شیر عصبانی می شود و او را دنبال می کند. غاز در حین فرار كردن همه ی آن کارها را انجام می دهد و می فهمد که او هم این توانایی ها را دارد.

خواندن این داستان تصویری افزون بر این که مخاطب را تشویق می کند تا توانایی های خود را بشناسد او را با چند جانور و ویژگی های آن ها هم آشنا می کند.

شناسنامه کتاب:
نویسنده
Petr Horáček , پتر هوراچک
برگردان (متن)
  • نورا حق پرست
سال نشر
۱۳۹۳

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ