سیمین قدیری

کنسرت سیمین قدیری به یاد توران میرهادی از بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک
کنسرت سیمین قدیری به یاد توران میرهادی، یکی از بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودک و نوجوان برگزار می‌شود. همه درآمد حاصل از کنسرت «تنها صداست که می ماند» به شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودک و نوجوان اهدا شده است. سیمین قدیری، از خوانندگان ترانه‌های کودکان است. در سال ۱۳۵۶ آلبوم «آوازهای...
ارکستر بزرگ ارف با یاد توران میرهادی می‌نوازد
ارکستر بزرگ ارف به سرپرستی و رهبری مسعود نظر با یاد توران میرهادی، پیشکسوت و استاد برجسته ادبیات کودک و آموزش و پرورش نوین در ایران و همچنین در حمایت از فرهنگ‌نامه کودک و نوجوان برگزار می‌شود. سیمین قدیری، خواننده ترانه‌های کودکان نیز در این اجرا ارکستر بزرگ ارف را همراهی خواهد کرد. برای حمایت از...