شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران

نمایش عروسکی گنبد به دوش
نمایش عروسکی گنبد به دوش به کارگردانی پوپگ عظیم پور و همراهی تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران در شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران به روی صحنه می‌رود. با توجه به وجود ادبیات غنی در فرهنگ ایرانی می‌توان از ظرفیت‌های جشنواره‌های این چنینی بهره جست تا نسل جدید را با متون قرون گذشته اشنا...