شاهنامه

شاهنامه و مرور خاطراتی از موزه کودکی ایرانک
بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نيابد گزند بر اين نامه بر سال ها بگذرد بخواند همي هر که دارد خرد نميرم از اين پس که من زندهام که تخم سخن را پراکنده‌ام کودکان ونوجوانان ایرانی نیز در طول سدهها و در شبهای دراز زمستان، دور کرسیهای گرم به...
تور مجازی موزه کودکی ایرانک (شاهنامه)
تور مجازی موزه کودکی ایرانک (شاهنامه)                              
چرا بچه‌ها شاهنامه را دوست دارند؟
چندی پیش نتایج اولیه پیمایشی را می‌دیدم با موضوع مصرف فرهنگی کودکان و نوجوانان. محبوب‌ترین نویسنده به انتخاب بچه‌ها فردوسی بود که وقتی با مرور بقیه اسامی همراه می‌شد به خودی خود به نظرم قابل اعتنا نبود و فقط نشانه کتاب نخواندن بود و صرفاً بیان اسامی مشهور. در سفرهای چند هفته اخیرم، یکی از موضوع‌های...
کارگاه قصه‌های شاهنامه برای ۵ تا ۱۲ سال
از دغدغه‌های آموزشی و تربیتی برای کودک و نوجوان در حوزه ی فرهنگی و ادبی می‌توان به شناخت ادبیات فارسی، موسیقی و تاریخ حماسی ایران اشاره کرد، زنگوله در این راستا در صدد آمده تا برنامه ای متفاوت و موثر را برگزار کند.  مروری بر قصه‌های شاهنامه  آشنایی با زندگی نامه فردوسی و جریان شکل گیری کتاب شاهنامه...
مجموعه داستان‌های شاهنامه
شاید یکی از اسرار ماندگاری شاهنامه فردوسی جنبه قوی داستانی و داستان های متعدد آن باشد. مجموعه داستان‌های شاهنامه مجموعه‌ایست که برخی از این داستان‌ها را با محور قراردادن شخصیت‌های شاهنامه بازنویسی کرده است. برخی از این داستان‌ها عبارتند از: فریدون، منوچهر، رودابه، رستم، گیو، بیژن، اسفندیار، سهراب،...
مجموعه قصه‌های تصویری از شاهنامه (۶ جلد)
در این مجموعه داستان های ضحاک و کاوه آهنگر (جلد اول)، زال و سیمرغ (جلد دوم)، زال و رودابه (جلد سوم)، اکوان دیو (جلد چهارم)، رستم و اسفندیار (جلد پنجم)، رستم وسهراب (جلد ششم) از شاهنامه ی فردوسی برای آشنایی کودکان با این گنجینه ی ادب فارسی بازنویسی شده است. تصاویر و متن تقریباً برابرند و تصویرها با...