لیست محتوا دسته بندی

شخصیت های داستانی

بررسی شخصیت‌های مؤنث در کتاب «این وبلاگ واگذار می‌شود»
مقاله
رمان «این وبلاگ واگذار می‌شود» موضوع «عشق دوره نوجوانی» را در گونه «رمان اجتماعی» عرضه می‌کند. درون‌مایه‌ی داستان عاشقانه است و موضوع عشق دوره نوجوانی را در بستر اجتماعی مانند جنگ به نمایش می‌...
نگاهی به پردازش شخصیت‌ کوتی کوتی در آثار فرهاد حسن‌زاده
مقاله
شخصیت از عناصر اساسی در ادبیات داستانی شمرده می‌شود. چرا که داستان بی‌حضور شخصیت مفهوم و معنا پیدا نمی‌کند. در ساده‌ترین تعریف گفته می‌شود «افراد حاضر در داستان را شخصیت می‌نامند»۱ برای بررسی...

پرسش و پاسخ