شخصیت های داستانی

بررسی شخصیت‌های مؤنث در کتاب «این وبلاگ واگذار می‌شود»
رمان «این وبلاگ واگذار می‌شود» موضوع «عشق دوره نوجوانی» را در گونه «رمان اجتماعی» عرضه می‌کند. درون‌مایه‌ی داستان عاشقانه است و موضوع عشق دوره نوجوانی را در بستر اجتماعی مانند جنگ به نمایش می‌گذارد و با «شناختشناسی» روان‌شناختی از نوجوانان، عشق دوره نوجوانی را که بیش‌تر جدی گرفته نمی‌شود، جدی می‌...
نگاهی به پردازش شخصیت‌ کوتی کوتی در آثار فرهاد حسن‌زاده
شخصیت از عناصر اساسی در ادبیات داستانی شمرده می‌شود. چرا که داستان بی‌حضور شخصیت مفهوم و معنا پیدا نمی‌کند. در ساده‌ترین تعریف گفته می‌شود «افراد حاضر در داستان را شخصیت می‌نامند»۱ برای بررسی شخصیت‌ها در یک داستان چهار ویژگی اصلی باید وجود داشته باشد: ۱. رفتاری ثابت داشته باشند و رفتار و حرکات آنان...