مقاله

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با کتاب کودک درباره مقاله را مشاهده کنید.

زیر دسته بندی ها
برای بحث پیرامون این نکته که آیا «ماهی سیاه کوچولو» نوشته زنده یاد صمد بهرنگی را می‌توان در مقوله «فابل» (Fable) بررسی کرد یا نه، ضروری است که توضیحی هر چند مختصر درباره این نوع ادبی و پیشینهٔ آن بازگوییم.
دوشنبه, ۱۲ دی
            داستان‌خوانی اشتراکی[1] به فعالیتی گفته می‌شود که کودک و بزرگسال با یک‌دیگر در محیط مدرسه یا خانه به خواندن داستان می‌پردازند. داستان‌خوانی اشتراکی به کودکان در درک و تعامل بیشتر با متن کمک می‌کند. بزرگ‌سالان در این فعالیت صرفاً نقش یک میانجی را بازی می‌کنند. داستان‌خوانی اشتراکی می‌تواند با گوش دادن کودک به بلند‌خوانی بزرگ‌سال شروع شود تا رفته‌رفته با افزایش اعتماد‌‌ به نفس و مهارت، کودک نیز بتواند متن‌ها را بخواند.
چهارشنبه, ۲۵ آبان