کارگاه‌های موضوعی ترویج کتابخوانی ۰ - ۲ سال

آشنا شدن با کتاب‌ها و دنیای نوشته‌ها و تصویرها، برای کودکان این گروه سنی، تجربه تازه ای است. از چه راه‌هایی می‌توانیم نوزادان و کودکان نوپا را به پای کتاب بنشانیم؟ و شوق شنیدن قصه‌ها و ورق زدن کتاب‌ها را در وجود آن‌ها بیدار کنیم؟ چگونه می‌توانیم به بهتر شدن دایره واژگان و توانایی درک این کودکان از راه کتاب خواندن برای‌شان کمک کنیم؟ در این بخش، فعالیت‌های کاربردی برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها می‌یابید.