کوچولوها به کتابخانه می آیند!

 کتابخانه عمومی شهر باد نواهایم  Bad Nauheim در آلمان، برای کودکان یک تا سه سال برنامه کتابخوانی برگزار می کند. 

یک بار در ماه، صبح روز چهارشنبه، زمانی که  برادر و خواهران بزرگ تر در کودکستان و یا دبستان هستند، کوچولوها همراه با پدر یا مادرشان به کتابخانه می آیند. خوش آمد گویی با اجرای ترانه کودکانه ای برگزار می شود. بعد از معرفی تک تک کودکان با نام کوچک شان، ساعت کتابخوانی  آغاز می شود. هنگام خواندن کتاب به کودکان فرصت داده می شود تا آن ها نیز از یافته های خود از داستان، سخن بگویند و یا درباره آن پرسش کنند.

پس از پایان داستان، کودکان می توانند کتاب های تصویری را که ویژه آن ها انتخاب شده، تماشا کنند و ورق بزنند. گاهی اوقات نیز کودکان می آموزند تا کاردستی های ساده ای بسازند و یا قسمتی از داستان را نقاشی کنند.

 پدر و مادران نیز می توانند در این فرصت از کتابخانه دیدن کنند، کتابی را بخوانند و یا به امانت ببرند. یکی از کارکنان کتابخانه نیز به پرسش های پدر و مادران درباره تشویق به خواندن پاسخ داده و آن ها را در انتخاب کتاب مناسب برای کودکان شان راهنمایی می کند.

زمان این برنامه حدود ۴۵ تا  ۹۰ دقیقه است و فقط ده کودک می توانند در آن شرکت کنند. پدر و مادران می توانند دو روز از پیش از اجرای برنامه تلفنی در آن ثبت نام کنند. روزهای اجرای کتابخوانی و کتاب هایی که برای کودکان خوانده می شوند، در فصلنامه کتابخانه به چاپ می رسند. کتابخانه عمومی باد نواهایم  با اجرای این طرح  می خواهد که کتابخانه مکان دیداری برای پدر و مادران همراه با کودکان خردسال شان شود و آن ها را نیز به خواندن کتاب تشویق کند. 

برگردان:
گروه مترجمان کتابک- ترانه وکیلی
Submitted by admin on