در آموزش از قصه گویی بهره ببرید!

در آموزش از قصه گویی بهره ببرید!

     قصه گویی روش آموزشی ویژه ای است که با ایجاد علاقه در دانش آموزان آن ها را در خلق تصاویر ذهنی و داشتن تفکری پویا یاری می کند. از طریق داستان ها، وقایع و مفاهیم مرتبط باهم در چهارچوبی قرار می گیرند که به درک بهتر و یادآوری اطلاعات در آینده می انجامد.

در قصه ها از اتفاقات، تعاریف و کتاب های درسی مفهوم عمیق تری ساخته می شود. مفاهیم جدا از هم در بافت قصه به طور معنادار و قابل یادآوری قرار می گیرند. وقتی معلم یک مفهوم آموزشی یا نکته مهمی را درقالب قصه بیان می کند، دانش آموزان آن را داستانی مرتبط و دلنشین می یابند و کنجکاوانه تا پایان به گفته های معلم گوش می دهند.

   آغاز یک درس به صورت قصه، به  دانش آموزان احساس آرامش می دهد و آن ها با درک روایت ملموس داستان واردحیطه ی مفهوم درسی می شوند. روش قصه گویی تقریباً درباره ی هرموضوعی براساس سن دانش آموزان قابل اجراست. شاید درس هایی مانند تاریخ و زبان انگلیسی برای قصه گویی مناسب به نظر برسند، اما این روش را می توان برای هر موضوع قابل تدریس مانند علوم اجتماعی، علوم تجربی، سلامت وایمنی، موسیقی، هنر و... به کار برد.

 معلم می تواند هم خود قصه گویی کند و هم از تکنولوژی استفاده کند. رسانه های تصویری در قصه گویی می توانند مؤثر باشند. قصه گویی به روش دیجیتال، وسایل کمک درسی مکمل در کنار کتاب های آموزشی، مطالب سایت های مرتبط به صورت مکتوب و یا هر روش مناسب دیگری نیز قابل استفاده است.

 نکات زیر در گزینش قصه های مناسب و اجرای آن ها مفید است:

  •  مناسب ترین داستان ها را در ارتباط با کلاس وموضوع درس خود بیابید. داستان هایی که با مهارت  قصه گویی شما و یا وسایل رسانه ای کلاس تان (مانند ضبط صوت یا ویدیو) هماهنگ باشد تا عامل مؤثری برای به شوق آوردن کودکان برای توجه به قصه و درس شود.  
  • برای واردشدن به اصل موضوع، زمینه چینی کنید. زمان، مکان و زمینه سازی کلامی مناسب برای موفقیت در قصه گویی مهم هستند.
  • شخصیت ها را زنده کنید. شخصیت پردازی داستان بسیار مهم است و باید ملموس باشد. گفت و گوها را طوری تنظیم کنید که گویی آن ها واقعا در کنار شما و دانش آموزان هستند.
  • با تکیه بر موضوع اصلی داستان طوری آن را تعریف کنید که مخاطب نقاط اوج و فرود داستان را حس کند و آن ها را واقعی و قابل لمس بپندارد.
  • موقعیت دانش آموزان را به عنوان مخاطب بشناسید. آن ها را کاملا درگیر داستان کنید و با بررسی ویژگی های بارز از رفتار و گفتارشان، میزان درک و علاقه آن ها را نسبت به داستان ارزیابی کنید.
  • پیش از قصه گویی در کلاس آن را تمرین کنید و در صورت استفاده از رسانه های تصویری یا دیجیتالی، با شیوه کار آن کاملا آشنا شوید تا به کلاس مسلط باشید.

  قصه گویی روش آموزشی شگفت انگیز و مؤثری برای معرفی موضوعات جدید، دوباره آموزی وحتی دوره درس ها است. دانش آموزان با این روش که امروزه جایگاه ویژه ای در آموزش دارد، به خوبی درگیر مطالب درسی شده و در موضوع های کلاسی فعالانه شرکت می کنند.

ديدگاه شما