از این پس هیچ کودکی نباید از آلرژی بادام زمینی بترسد!

از این پس هیچ کودکی نباید از آلرژی بادام زمینی بترسد!

شاید تا کنون شما هم مانند ما و خیلی های دیگر نمی دانسته اید که برخی از کودکان ممکن است با آلرژی بادام زمینی با خطر مرگ روبه رو شوند.

اما اکنون پزشکان بیمارستانی در کمبریج انگلستان راه مداوا و درمان این کودکان را پیدا کرده اند. خوردن بادام زمینی در برخی از کودکان حساس ، سبب شوک آنافیلاکتیک anaphylactic shock می شود. واکنش آلرژیک در این شوک به صورت تورم در ناحیه دهان و لب ها، جوش دانه، تنگی و گرفتگی در ناحیه گلو و از دست دادن هوشیاری همراه است.

هنوز علت این که چرا بادام زمینی چنین شوکی در برخی از کودکان ایجاد می کند، روشن نشده است. اما پیش از این پزشکان کوشش کرده بودند که از راه تزریق افشره روغن بادام زمینی با این بیماری مبارزه کنند، اما نتیجه چندان رضایت بخش نبود. اما اکنون این پزشکان با خوراندن اندکی از آرد بادام زمینی و افزایش تدریجی آن تا مرز ده بادام زمینی در روز توانسته اند بر این بیماری چیره شوند.

گفته می شود تنها در بریتانیا از هر ۵۰ کودک ممکن است یکی به بادام زمینی واکنش آلرژیک نشان دهد. یادمان باشد که اگر کودکی در دور و بر ما به بادام زمینی آلرژی نشان می دهد، سرخود این کار را نکنیم، بلکه مداوای چنین کودکانی به پزشکان متخصص آلرژی نیاز دارد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷-۱۲-۰۴ ۱۱:۵۲
متن سفارشی:

ديدگاه شما