بازی های گروهی مناسب برای کودکان در تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی نزدیک است. در این مطلب، بازی های گروهی مناسبی برای کودکان به شما معرفی می‌کنیم تا تعطیلاتی هیجان‌انگیز را با کودکان خود سپری کنید.

بازی های گروهی کودکان در تعطیلات نوروزی

قوطی را بگیر

تعداد بازیکنان: ۳ نفر و بیشتر

وسایل مورد نیاز: یک قوطی کنسرو فلزی یا حلبی

یکی از بازی های گروهی جالب هم برای کودکان و هم بزرگ‌سالان در نوروز، بازی گرفتن قوطی است. این بازی تلفیقی از دو بازی قایم‌باشک و گرگم‌به‌هوا است. یک نفر یا یک گروه (اگر تعداد بازیکنان زیاد است) را به‌عنوان گرگ مشخص کنید. قوطی کنسرو را وسط زمین بازی قرار دهید.

بازی با کودکان

فرد یا گروهی که به عنوان گرگ بازی مشخص شده‌اند، چشمان خود را می‌بندند و تا یک شماره مشخص می‌شمارند. سایر بازیکنان باید قایم شوند. سپس گرگ باید به دنبال بازیکنان برود و پیدایشان کند. هر بازیکنی که از سوی گروه گرگ گرفته شود، باید در مکانی که مخصوص بازیکنان گرفته‌شده است بایستد. اگر یکی از بازیکنان که هنوز تیم گرگ نتوانسته است او را بگیرد، بتواند قوطی کنسرو را که در وسط زمین قرار دارد بردارد یا با پا به آن لگد بزند، تمامی بازیکنانی که گرفته شده‌اند، بار دیگر آزاد می‌شوند و تیم گرگ باید دوباره آن‌ها را بگیرد.

بازی زمانی به پایان می‌رسد که تیم گرگ همه بازیکنان را بگیرد.

بازی

فتح قلمرو

تعداد بازیکنان: این بازی به تعداد نفرات زیادی نیاز دارد

وسایل مورد نیاز: دو تا پرچم یا هر نشانه دیگری

فتح قلمرو یکی از بازی های خلاق و جالب برای کودکان است که در گروه بازی های گروهی مناسب برای کودکان جای گرفته است.

زمین بازی را به دو بخش تقسیم کنید. بازیکنان نیز در دو گروه مساوی قرار بگیرند. هر یک از بخش‌های زمین، قلمرو یکی از گروه‌هاست. برای هر گروه نیز یک پرچم مشخص شود.

پرچم هر گروه باید در قلمرو گروه دیگر قرار بگیرد و بازیکنان هر گروه تلاش کنند که پرچم خود را از قلمرو گروه دیگر بگیرند. بازیکنان گروه می‌توانند هر بازیکنی از تیم رقیب را که برای گرفتن پرچم به قلمرو آن‌ها آمده است، بگیرند و به زندان بیاندازند. زندانیان قلمرو تیم رقیب تنها زمانی آزاد می‌شوند که یکی از بازیکنان تیم‌شان به قلمرو رقیب بیاید و آن‌ها را بگیرد یا دست خود را به یکی از آن‌ها بزند.

گاهی وقت‌ها هنگامی که تعداد زندانیان زیاد می‌شود، می‌توانند دستان یکدیگر را بگیرند و یک زنجیره‌ تا نزدیک به زمین بازی خودشان تشکیل دهند. با این کار دسترسی به زندانیان و آزاد کردن‌شان برای تیم مقابل راحت‌تر خواهد شد.

بازی هنگامی به پایان می‌رسد که یکی از تیم‌ها بتواند پرچم خود را از قلمرو دیگری آزاد کند.

فتح قلمرو یکی از بازی های گروهی است که ساعت‌ها می‌تواند هم کودکان و هم بزرگسالان را سرگرم نگاه دارد.

بازی های گروهی

بازی های مناسب برای کودکان

قدم‌های جانوری

تعداد بازیکنان: ۴ نفر و بیشتر

وسایل مورد نیاز: چند تکه کاغذ سفید و خودکار

یکی دیگر از بازی های گروهی جذاب برای کودکان، قدم‌های جانوری است. روی ۱۵ تکه کاغذ که ابعاد و رنگ یکسانی دارند، نام پنج حیوان فیل، گربه، کانگورو، لاک‌پشت و فلامینگو را سه بار بنویسید و تا کنید؛ به‌ شکلی که نام حیوانات دیده نشود. روی ۱۵ تکه کاغذ دیگر نیز اعداد ۱ تا ۵ را سه بار بنویسید و تا کنید. حالا شما باید سه برگه از نام هر حیوان و سه برگه از هر عدد داشته باشید.

برای بازی مسافتی را مشخص کنید، مسافتی که نقطه آغاز و نقطه پایان داشته باشد. یکی از بازیکنان را نیز به‌عنوان سرگروه مشخص کنید.

سرگروه بازی در یک سوی زمین بازی که نقطه پایان قرار دارد، می‌ایستد و برگه‌های اعداد را در یک طرف خود و برگه‌های نام حیوانات را در طرف دیگر خود قرار می‌دهد. بازیکنان نیز در نقطه آغاز می‌ایستند.

پیش از آغاز بازی، برای هر حیوان یک اندازه و شکل قدم‌برداشتن مشخص کنید و به کودکان آن را نشان دهید:

قدم فیلی، قدم‌هایی بسیار بلند است. قدم گربه‌ای، قدم‌هایی معمولی است که کودک برمی‌دارد. قدم لاک‌پشتی، قدم‌هایی بسیار آرام است در حدی که کودک اگر کف هر پا را جلو بیاورد و در مقابل کف پای دیگر قرار دهد، یک قدم محسوب می‌شود. قدم کانگورویی پریدن با جفت پاها و قدم فلامینگویی پریدن با یک پا است.

سرگروه بدون اینکه نام حیوانات را بتواند ببیند، یک برگه از بخش حیوانات برمی‌دارد و یک برگه هم از اعداد. به عنوان نمونه در بخش حیوانات نام فیل می‌آید و در بخش اعداد، عدد ۲. سپس به بازیکن اول می‌گوید ۲ قدم فیلی بردارد. سپس نوبت به نفر بعدی می‌رسد و ... .

هر بازیکنی که زودتر به نقطه پایان برسد، برنده است.

بازی‌های بیشتر در لینک‌های زیر:

برگردان:
فاطمه بدری
Submitted by editor71 on