برنامه نخستین همایش ملی کودکی در ایران

برنامه نخستین همایش ملی کودکی در ایران

نخستین همایش ملی کودکی در ایران سه شنبه و چهرشنبه ٧ و ٨ مهر ١٣٩۴ از سوی موسسه رشد، حمایت، اندیشه (رحمان) با همکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، شورای کتاب کودک، موسسه پژوهشی کودکان دنیا و ..... در سالن غدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

برنامه این همایش به شرح زیر است: 
 
روز اول: سه شنبه، هفتم مهرماه 
ساعت ١٣:٣٠، افتتاحیه‌ نمایشگاه عکس «کودکی در گذر تاریخ»، نگارخانه 
ساعت ١۴:٣٠، افتتاحیه‎ همایش، سالن غدیر 
افتتاحیه / ١۴:٣٠ الی ١۵
تلاوت قرآن 
مجری 
سخنرانی رئیس همایش ١۵ دقیقه 
قرائت پیام مؤسسه‎ پژوهشی کودکان دنیا
١۵ الی ١۵:٢٠
سخنرانی دکتر محمد سعید ذکایی (دبیر علمی همایش) با عنوان «مطالعات کودکی: مفاهیم و رویکردها»
نشست یک- تصویر کودکی/ ١٠۵ دقیقه/ ١۵:٢٠ الی ١٧:٠۵
١-بررسی تصویر کودکی در برنامه کودک تلویزیون، آزاده سالمی (١۵ دقیقه) 
٢-از موقعیت کودکانه تا نقش مردانه؛ بازنمایی کودکی و نقش‌های جنسیتی در تبلیغات تلویزیونی، آرش حسن پور (١۵ دقیقه) 
٣-واکاوی مفاهیم «کودکی»، «خود» و «دیگری»درکتاب‌های تصویری‌ داستانی ایرانی، عادله خلیفی (١۵ دقیقه) 
۴-انعکاس تصویر کودک در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، دکتر سعید ناجی (١۵ دقیقه) 
۵-سن بلوغ جنسی و تکالیف دختران شهرستان قم، محمدرضا تمسکی (١۵ دقیقه) 
۶-کودکی‌زدایی در کتاب های درسی ابتدایی در ایران، احمد شبانی (١۵ دقیقه) 
پرسش و پاسخ (١۵ دقیقه) 
١٧:٠۵ الی ١٧:٣٠استراحت و پذیرایی 
١٧:٣٠ الی ١٧:٣۵کلیپ- ۵ دقیقه 
نشست دو- تاریخ کودکی/ ۴۵ دقیقه/ ١٧:٣۵ الی ١٨:٢٠
١-در غیاب کودکی، تلاشی در شناخت تاریخ کودکی درایران عصرقاجار، حمیدرضا شاه آبادی (١۵ دقیقه) 
٢-تمایزیابی نهادهای ادبیات کودک دردهه‌ ی ١٣۴٠، مهدی یوسفی (١۵ دقیقه) 
پرسش و پاسخ (١۵ دقیقه) 
میزگرد: محیطی که برایم ساخته‎اید/ ١٨:٢٠ الی ١٩:٣٠
دکتر حسن عشایری، دکتر فاطمه قاسم زاده، دکتر شیوا دولت آبادی
 
روز دوم: چهارشنبه هشتم مهرماه 
 
  • کارگاه آموزشی «جامعه‎شناسی دوران کودکی»، ٩ الی ١١،  سالن کنفرانس ٢ 
  • کارگاه آموزشی «دوران کودکی در بستر تاریخ»، ١١:٣٠ الی ١٣:٣٠، سالن کنفرانس ٢ 
١۴:٣٠ الی ١۵
تلاوت قرآن 
مجری 
قرائت پیمان‌نامه‎ی حقوق کودک از زبان یک کودک 
نشست سه- کودکی در زندگی روزمره/ ٩٠دقیقه / ١۵ الی ١۶:٣٠ 
١.جدال هویتی در پارک، رقابت قاعده‌مند در چهارراه: نمایی از کودکی در فضای شهری، میترا اسفاری (١۵ دقیقه) 
٢.کارتون و خاطره‎ کودکی دهه‎ شصت، صالح اولاد دمشقیه (١۵ دقیقه) 
٣.کودک در نقش کارگر، تحلیل شبکه‎ روابط کاری و اجتماعی یک کوره‎ آجرپزی، ثمر صفی‎خانی (١۵ دقیقه) 
۴.معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران، مرتضی کریمی (١۵ دقیقه) 
۵.نگاهی به ساختار آموزشی سازمان بهزیستی کشور با بررسی عملکرد مهدهای کودک شهر تهران، سعیده سادات مصطفوی(١۵دقیقه) 
۶.پرسش و پاسخ (١۵ دقیقه)
١۶:٣٠ الی ١٧استراحت و پذیرایی 
١٧ الی ١٧:١۵فیلم 
نشست چهار- سیاست کودکی/١٧:١۵ الی ١٨:۴۵٩٠ دقیقه 
١.بررسی مفهوم کودکی در اسناد تحولی بالادستی و کتاب‌های درسی دوره ابتدایی نظام آموزش‌ و پرورش ایران (در سال تحصیلی ٩۴-٩٣)، مرتضی مجدفر (١۵ دقیقه) 
٢.ضرورت تحقق حق شهروندی برای کودکان مهاجر افغان در ایران (پژوهش عملی مشارکتی با کودکان در شهر کرمان ١٣٩١-١٣٩٣)، زهرا قاسم زاده (١۵ دقیقه) 
٣.سیاست قانونگذاری ایران درباره کودکان بی‏ سرپرست، صادق شریعتی‌نسب (١۵ دقیقه) 
۴.تحولات سن کودکی درحقوق ایران، امیرحمزه زینالی (١۵ دقیقه) 
۵.ضرورت انسجام‌ بخشی به سیاست اجتماعی کودکان در ایران، علی‎اکبر تاج‎مزینانی (١۵ دقیقه) 
پرسش و پاسخ (١۵ دقیقه) 
١٨:۴۵ الی ١٩:١۵اختتامیه

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۰۷-۰۶ ۱۱:۴۳
متن سفارشی:

ديدگاه شما