بیایید از کره زمین محافظت کنیم!

بیایید از کره زمین محافظت کنیم!

با این که هنوز نزدیک به دو ماه به روز جهانی محیط زیست مانده، سازمان ملل و بسیاری از سازمان های زیست محیطی بین المللی و ملی در جهان، برای بزرگ داشت آن تدارک دیده اند. برنامه هایی که کودکان در بسیاری از آن ها سهمی ویژه دارند.

کشور برزیل با برگزاری کنفرانس بین المللی کودکان و نوجوانان با شعار "بیایید از کره زمین محافظت کنیم!"، از ۵ تا ۱۰ ژوئن در برزیلیا پایتخت برزیل، یکی از پیشگامان است. بر اساس برنامه ریزی وزارت آموزش برزیل، ۶۰۰ نوجوان ۱۲ تا ۱۵ ساله از کشورهای مختلف جهان در این روزها در برزیلیا گردهم می آیند تا درباره مسائل اجتماعی محیط زیستی جهان و با تمرکز بر دگرگونی اقلیم گفت و گو کنند.
 وزارت آموزش برزیل امیدوار است با برگزاری این گردهمایی، کودکان با تعهدات جهانی برای حفاظت از محیط زیست آشنا شوند و بیاموزند که چگونه می توانند در منطقه زندگی خود، برای ساختن جامعه ای پایبند به معیارهای توسعه پایدار، برنامه ریزی کنند.
نوجوانانی که در این گردهمایی شرکت می کنند، در کارگاه های آموزشی عملی محیط زیستی شرکت می کنند، با انجام فعالیت های جذابی با توسعه پایدار آشنا می شوند و به گفت و گوهای جمعی با دوستانی از فرهنگ ها و گروه های سنی گوناگون می نشینند. در پایان این گردهمایی چند روزه، کودکان "جدول وظایف برای حفاظت از کره زمین" را تهیه می کنند. جدولی با مجموعه ای از فعالیت هایی که باید برای گسترش توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست کره زمین، به صورت جهانی اجرا شوند.
این گردهمایی بخشی از برنامه های دهه آموزش توسعه پایدار سازمان ملل است. دهه ای که از سال ۲۰۰۵ آغاز شده و تا سال ۲۰۱۴ ادامه دارد و سازمان ملل همه کشورهای جهان را به برگزاری برنامه هایی در ارتباط با آن فراخوانده است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۰۱-۱۸ ۱۶:۱۸
متن سفارشی:

ديدگاه شما