جان جی پلامپ

کودکان  هنگامی گام به دنیای بزرگ‌سالی می‌نهند که برای آن چه می‌پرسند پاسخی باشد.

راهنما

ديدگاه شما