سخن جان جی پلامپ درباره پانهادن کودکان به دنیای بزرگسالان

کودکان هنگامی گام به دنیای بزرگ‌سالی می‌نهند که برای آن چه می‌پرسند پاسخی باشد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۲-۱۸ ۱۵:۴۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما