جان کودکان بیمار در خطر است!

جان کودکان بیمار در خطر است!

انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره کمیاب شدن دارو و گرانی هزینه های درمانی و ضرورت کمک به خانواده های کودکان بیمار، اطلاعیه ای منتشر کرده است.

در این اطلاعیه به پزشکان، مددکاران و دیگر علاقه مندان به امور کودکان فراخوان داده شده تا به یاری خانواده های کودکان بیمار بشتابند. متن کامل این اطلاعیه را در زیر می خوانید:

هموطنان گرامی ، دوستداران حقوق کودکان؛ 

همانگونه که اطلاع دارید تحریم های ماههای اخیر، ضمن این که به کمیاب وحتی نایاب شدن برخی از اقلام مهم و حیاتی دارویی منجر شده است، گرانی شدید داروها را نیز در پی داشته و جان بسیاری از هموطنان بیمار را به مخاطره انداخته است . از طرف دیگر هزینه های بیمارستانی نیز افزایش سرسام آوری داشته است.

ما شدیدا نگران فرزندان بیمارخانواده هایی هستیم که شرایط مالی مناسبی ندارند و روزهای پر اضطراب وپر ملالی را سپری می کنند. 

اعضای انجمن در بازدید از بیمارستان های کودکان تهران با خانواده های مستاصل و نیازمندی مواجه شدند که در کنار تحمل رنج بیماری و بستری بودن فرزندان شان متاسفانه توانایی مالی تهیه دارو و هزینه های بیمارستانی را برای فرزندان خود ندارند. هیئت مدیره انجمن با توجه به شرایط فوق مواردی را به اطلاع می رساند:

۱- انجمن از نهادهای بین المللی مرتبط مصرانه می خواهد که سریعا نسبت به لغو تحریم های دارویی برای کشورمان اقدام جدی بعمل آورند. 

۲- از پزشکان و درمانگران و دارو فروشان تقاضا داریم که در این شرایط بحرانی، برای لحظه ای هم که شده فرزندان خود را به جای این کودکان بیمار تصور کرده تمام توان خود را برای بهره گیری از تخصص و توان و امکانات خود در جهت نجات جان بیماران به کار گیرند.

۳- بر عهده متولیان امور است که با برنامه ریزی و گسترش چتر حمایتی و تامین اجتماعی خود برای خانواده های فقیر جامعه ، به یاری کودکان بیمار و خانواده های شان بشتابند. 

۴- انجمن حمایت از حقوق کودکان بدین وسیله از همه هموطنان نوع دوست و کسانی که توانایی مالی پشتیبانی از بیماران را دارا هستند درخواست می کند با حضور در بخش مددکاری بیمارستان ها – به خصوص بیمارستان های تخصصی کودکان – در سراسر کشور نسبت به پرداخت وجوه مورد نیاز برای هزینه های درمان کودکان اقدام نمایند. 

امیدواریم با توجه به موارد ذکر شده، همه ما برای کم کردن آلام و دردهای بیشمار کودکان بیمار و خانواده های آنان بشتابیم و تلاش ها موثر واقع شود. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۹-۲۱ ۱۲:۴۳
متن سفارشی:

ديدگاه شما