خواندن، پیشرفت می آورد، پروژه ترویج کتابخوانی در میان خانواده ها

خواندن، پیشرفت می آورد، پروژه ترویج کتابخوانی در میان خانواده ها

پژوهش های جدید نشان می دهد که از هر پنج جوان اتریشی یک نفر هنگام شروع کار، از ضعف مهارت خواندن رنج می برد.

در همین راستا باشگاه کتاب برای کودکان و نوجوانان اتریش  Buchklub der Jugend با پشتیبانی مالی یک شرکت نفتی مطرح در اروپا، پروژه "خواندن پیشرفت است" را برای تقویت مهارت خواندن کودکان و نوجوانان اجرا می کند.

بسیاری از خانواده ها زمان کافی برای گفت و گو با یکدیگر و کتاب خواندن ندارند و فرهنگ کتابخوانی در میان خانواده ها جا نیفتاده است. روشی که این پروژه برای ترویج کتابخوانی در میان خانواده ها برگزیده است، به اصطلاح "خواندن دوستانه"  نام دارد. خواندن دوستانه به این ترتیب است که اعضای بزرگتر خانواده یا دوستان مانند پدر و مادر، خواهر و برادران بزرگتر و یا دوستان مدرسه، برای افراد کوچک تر خانواده کتاب می خوانند. به این ترتیب، آن ها می توانند به نیازهای فردی کودک پاسخ دهند و او را با لذت خواندن نیز آشنا کنند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۵-۳۱ ۱۵:۲۷
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
متن سفارشی:

ديدگاه شما