روز جهانی افراد توان‌یاب گرامی باد

روز جهانی افراد توان‌یاب گرامی باد

۱۲ آذر برابر با سوم دسامبر روز جهانی افراد توان‌یاب۱ است. روز جهانی افراد توان‌یاب از سال ۱۹۹۲ هر سال با تمرکز بر موضوعی خاص برگزار می‌شود.

هدف از نام گذاری روزی برای این افراد بالا بردن آگاهی عمومی درباره مسائل افراد توان‌یاب و پشتیبانی‌ از عزت، حقوق و رفاه افراد توان‌یاب و همچنین بالا بردن آگاهی از دستاوردهای مشارکت افراد توان‌یاب در همه جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی است.

موضوع روز جهانی افراد توان‌یاب ۲۰۱۸ «توانمندسازی افراد توان‌یاب و تضمین مشارکت و برابری» انتخاب شده است.  

یادآوری می‌شود ماده ۲۳ پیمان‌نامه حقوق کودک به حقوق کودکان توان‌یاب می‌پردازد. کتابک از همه دعوت می‌کند در روز جهانی افراد توان‌یاب ماده ۲۳  پیمان‌نامه حقوق کودک را مرور کنند:

ماده ۲۳ پیمان‌نامه حقوق کودک

۱. کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص است باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکاء به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل کند، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود.

۲. کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبت‌های ویژه به رسمیت می‌شناسد و ارائه این مراقبت‌ها را بر حسب شرایط والدین و یا مسئولین کودک و منوط به وجود منابع، به این گونه کودکان و کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند، تشویق و تضمین خواهند کرد.

۳. با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، کمک‌های مقرر شده در پاراگراف ۲ این ماده در صورت امکان می‌بایست به طور رایگان و با در نظر گرفتن منابع مالی والدین و یا مسئولین کودک انجام گیرد و می‌بایست به نحوی برنامه‌ریزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی مؤثر به آموزش، تعلیم و تربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال اجتماعی و پیشرفت شخصی از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی وی می‌شود، داشته باشد.

۴. کشورهای طرف کنوانسیون در سایه همکاری‌های بین‌المللی، مبادله اطلاعات لازم را در زمینه مراقبت‌های بهداشتی جهت پیشگیری و معالجات پزشکی، روانشناسی و توانبخشی کودکان معلول من جمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روش‌های توانبخشی، آموزش و خدمات حرفه‌ای با هدف قادر ساختن کشورهای طرف کنوانسیون به پیشبرد توانائی‌ها و مهارت‌های خود و گسترش تجربیات آنان در این زمینه‌ها، افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی مبذول خواهد شد.

کتابک استفاده از واژه توان‌یاب را به جای استفاده از واژه معلول پیشنهاد می‌کند.

به جای روز جهانی معلولین می‌توان نوشت روز جهانی توان‌یابان

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۰۹-۱۲ ۱۵:۳۰
نویسنده:
شبنم عیوضی
متن سفارشی:

ديدگاه شما