روز جهانی دختربچه ها با شعار «قدرت دختران نوجوان: چشم‌انداز سال ۲۰۳۰»

روز جهانی دختربچه ها با شعار «قدرت دختران نوجوان: چشم‌انداز سال ۲۰۳۰»

۱۱ اکتبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۹ مهرماه ۱۳۹۶ روز جهانی دختربچه ها با شعار «قدرت دختران نوجوان: چشم‌انداز سال ۲۰۳۰» در بسیاری از نقاط جهان جشن گرفته می‌شود.

روز جهانی دختربچه ها

روز جهانی دختربچه ها برای نخستین بار در سال ۲۰۱۲ از سوی سازمان ملل متحد نام‌گذاری شد و هر ساله ۱۱ اکتبر جشن گرفته می‌شود تا مسائلی را برجسته سازد که در پیوند با نابرابری‌های جنسیتی است؛ مسائلی که دختران جوان در سراسر جهان با آن روبه‌رو هستند. هدف از برگزاری روز جهانی دختربچه ها نشان دادن نیازها و چالش‌هایی است که دختران با آن مواجه هستند در حالی‌که این روز تلاش می‌کند توانمندسازی دختران را رواج دهد و حقوق آنان را در جامعه محقق کند.

نابرابری‌هایی که دختران در نواحی مختلف با آن روبه‌رو هستند می‌تواند مواردی همچون نابرابری در دسترسی به آموزش و حق تحصیل، تغذیه مناسب، حقوق قانونی، مراقبت‌های پزشکی، تبعیض‌های جنسیتی، خشونت در برابر زنان و ازدواج زودهنگام در کودکی را دربرگیرد.

امروزه در جهان نزدیک به ۶۰۰ میلیون دختر ۱۰ تا ۱۹ سال وجود دارد که هر یک از توانایی‌های فردی بی‌حدوحصری بهره‌مند هستند؛ با این حال آنان از آگاهی‌های عمومی و برنامه توسعه بین‌‌المللی نادیده انگاشته شده‌اند. دختران جوان باید از سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌های هدفمندی بهره‌مند شوند که نیازهای متفاوت آنان را پاسخ دهد. سرمایه‌گذاری بر پیشرفت دختران جوان می‌تواند اثری نیرومند در ساخته شدن جهانی بهتر در سال ۲۰۳۰ داشته باشد.

 

روز جهانی دختربچه ها

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۷-۱۹ ۱۴:۵۳
برگردان:
فاطمه بدری
متن سفارشی:

ديدگاه شما