سلامت روان نوجوان، سلامت جامعه!

سلامت روان نوجوان، سلامت جامعه!

فردا ۱۲ آگوست برابر با ۲۱ مرداد روز بین المللی نوجوان است.

نوجوانی دوره ی تغییرات شگرف است. سفر از دوران کودکی به دوران بزرگسالی سفری پیچیده است که مسایل سلامت روان را در پی دارد.
موضوع روز جهانی جوان «جوانان و سلامت روان» است و شعار امسال این است: سلامت روان زنان و مردان جوان برای سلامت جامعه بسیار مهم است.

از همین رو، این روز فرصتی است تا در مورد مشکلاتی که پیش روی زنان و مردان جوان است، صحبت شود که از جمله ی آن ها بدنامی و تبعیض است و بایستی از جوانان پشتیبانی شود تا به خواسته ها و آرزوهایشان دست یابند.

یونسکو با برنامه ی راهکار عملیاتی برای جوانان (٢٠١۴- ٢٠٢١) تصمیم دارد به نیازهای دختران و پسران جوان به حاشیه رانده شده بپردازد تا آن ها را به جامعه بازگرداند. یونسکو تلاش می کند با به حرکت درآوردن قدرت فن آوری های اطلاعات و ارتباطات از برنامه های بهداشتی مدرسه ها و همین طور آموزش های رسمی و غیررسمی پشتیبانی کند.

این سازمان در سطح گسترده تری متعهد شده است با پشتیبانی از سیاست گذاری های یک پارچه فراگیر  امکان شنیده شدن صدای تمامی جوانان را فراهم کند. به همین دلیل یونسکو در جستجوی ایجاد فرصت هایی برای جوانان است تا آن ها مهارت ها و توانش لازم را برای انتقال از دوران کودکی به دوران بزرگسالی بدست آورند و از تمام فرصت های گوناگونی که جامعه در اختیارشان قرار می دهد، استفاده کنند.

برای رسیدن به این هدف باید به جای آن که جوانان را به عنوان هدف یا منظور تغییر به حساب آورد آن ها را عاملان تغییر سیاست ها در نظر گرفت. قرار است اقداماتی صورت بگیرد تا درک و همکاری های بین نسلی ترویج شود تا وحدت و یگانگی تقویت شود و تمامی جوانان چه زن و چه مرد در اقتصاد و جامعه حضور داشته باشند.

برای ایجاد سیاست های جدید باید به درس های آموخته شده توجه کرد و به نیازهای جوانان گوش کرد تا آن ها را در چالش های پیش روی شان یاری کرد.

سلامت روان زنان و مردان جوان برای سلامت جامعه مهم است زیرا آن ها منبع ایده های نوآورانه و رهبران تغییرهای مثبت هستند باید با هر روشی از آن ها حمایت کرد تا به کمک آن ها جامعه هایی سالم و کامل داشت.
بنا به تعریف یونسکو افرادی که بین ١۵ تا ۲۴ سال دارند نوجوان به شمار می آیند.
 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۵-۲۰ ۱۳:۰۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما