لالایی ترکمنی (هودی)

لالایی ترکمنی (هودی)
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

برگردان لالایی :

آسوده بخواب نازنینم

که عرق چین سبزی بر سر داری

در جوار خانواده اش

آلاچیق زیبایی بر پا سازید        

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام