مسابقه دو میدانی با کتاب، فعالیتی برای آشنایی کودکان با انواع کتاب ها

مسابقه دو میدانی با کتاب، فعالیتی برای آشنایی کودکان با انواع کتاب ها

مسابقه دو میدانی با کتاب یکی از طرح های پیشنهادی بنیاد خواندن برای تشویق به خواندن و تقویت سواد اطلاعاتی کودکان و نوجوانان در آلمان است.

این طرح، بازی و حرکت را با هم  در می آمیزد تا به شیوه ای سرگرم کننده کودکان را با انواع کتاب ها آشنا کند. این طرح بهتر است در یک سالن ورزشی و یا فضای باز به اجرا در آید. نخست کودکان را به دو گروه مساوی تقسیم می کنیم. در صورتی که تعداد کودکان زیاد باشد، می توان گروه های بیشتری هم تشکیل داد. هر گروه در یک نیمه زمین قرار می‌گیرد. به فاصله مساوی از هر گروه، مقداری کتاب  قرار می دهیم  که  در آغاز با دستمالی پوشانده شده اند.

نخستین بازیکن درهر صف کارتی دریافت می کند که بر روی آن درخواستی طرح شده است. وی برای پاسخ به درخواست نخست، بایستی کتاب خاصی را از میان کتاب ها بیابد. پس از یافتن کتاب مورد نظر، کودک  کارت را به بازیکن بعدی در صف می دهد. این بازیکن با یافتن کتاب دیگری به درخواست دوم پاسخ می دهد. بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند تا گروهی تمام کتاب ها را صاحب شود.

درخواست ها می توانند برای نمونه به این ترتیب باشند:

  • نخست یک کتاب غیرداستانی پیدا کن
  • سپس یک دانشنامه
  • یک کتاب مصور پیدا کن

و یا:

  • کتاب هارا بر پايه نام نويسندگان و به ترتيب الفبا با خود بیاورید

این نوع  بازی را که با حرکت توام است، می توان در چار چوب شب های کتابخوانی  نیز به اجرا در آورد.  کودکان همیشه با شور و هیجان در این بازی شرکت می کنند و اغلب تاکتیک های جدید برای بازی ارائه می دهند و در  یافتن کتاب درست همدیگر را راهنمایی می کنند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۷-۲۲ ۱۶:۴۷
برگردان:
گروه مترجمان کتابک/ترانه وکیلی
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
متن سفارشی:

ديدگاه شما