گزارش علی اصغر سیدآبادی از موزه تنوع زیستی پارک پردیسان

گزارش علی اصغر سیدآبادی از موزه تنوع زیستی پارک پردیسان

دیروز با پسرم رفتیم موزه تنوع زیستی در پارک پردیسان، پرنده پر نمی‌زد و غصه‌ام گرفت.

آگه خواستید بچه‌هاتون رو جایی ببرید که خوششان بیاد، اونجا خوبه. نمایشگاهی است از گونه‌های جانوری، گیاهی، سنگ‌ها و کانی‌ها و .... که جانورانش را بچه‌ها خیلی دوست دارند. غرفه حیوانات منقرض شده، حیوانات کم‌یاب و در معرض انقراض و غرفه تنوع زیستی و خلیج فارس دارد. اسکلت واقعی فیل و برخی دیگر از حیواناتش برای بچه‌ها خیلی جذابند. تنوع زیستی آفریقا و اروپا و آمریکا واقیانوسیه و قطب جنوب هم دارد و بچه‌ها دوست دارند. ⁧

نشانی: ضلع جنوبی بزرگراه همت، بین یادگار امام و شیخ فضل‌الله، پارک پردیسان

شماره تلفن: ۸۸۲۳۳۰۰۷

گزارش علی اصغر سیدآبادی از موزه تنوع زیستی در پارک پردیسان

گزارش علی اصغر سیدآبادی از موزه تنوع زیستی در پارک پردیسان

گزارش علی اصغر سیدآبادی از موزه تنوع زیستی در پارک پردیسان

گزارش علی اصغر سیدآبادی از موزه تنوع زیستی در پارک پردیسان

گزارش علی اصغر سیدآبادی از موزه تنوع زیستی در پارک پردیسان

گزارش علی اصغر سیدآبادی از موزه تنوع زیستی در پارک پردیسان

گزارش علی اصغر سیدآبادی از موزه تنوع زیستی در پارک پردیسان

گزارش علی اصغر سیدآبادی از موزه تنوع زیستی در پارک پردیسان

گزارش علی اصغر سیدآبادی از موزه تنوع زیستی در پارک پردیسان

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸-۰۲-۲۸ ۱۶:۲۲
متن سفارشی:

ديدگاه شما