موزه عروسک و فرهنگ ایران بار دیگر گشایش می‌یابد

موزه عروسک و فرهنگ ایران بار دیگر گشایش می‌یابد

موزه عروسک و فرهنگ ایران در نیمه نخست مردادماه ۱۳۹۶ بار دیگر گشایش خواهد یافت.

موزه عروسک‌های ملل مجموعه‌ای از عروسک‌های ایران شامل عروسک‌های مردم ساخت قومی ایران، عروسک‌های سلسله‌های تاریخی ایران (طراحی و ساخت پریچهر رحیمی)، عروسک‌های پدیدآورندگان و خادمان ادبیات کودک ایران (طراحی و ساخت مژده دانش‌پژوه) و مجموعه‌ای از عروسک- مجسمه‌های زنان مناطق مختلف ایران با پوشش هر منطقه (طراحی و ساخت سارا حسینی) را در فضای جدید خود با عنوان«موزه عروسک و فرهنگ ایران» به نمایش خواهد گذاشت.

 

موزه عروسک های ملل

 

این فضای جدید را شهرداری منطقه ۱۲ شهر تهران در اختیار این موزه قرار داده است؛ فضایی که به عروسک‌ها، لباس‌ها، بازیچه‌ها و صنایع‌دستی منطقه‌های مختلف ایران تعلق گرفته است. اکنون بخش ایران موزه پیشین «عروسک‌های ملل» به این محل تازه منتقل می‌شود و عروسک‌های ملل در خیابان میرداماد تهران در موزه عروسک‌های ملل باقی خواهد ماند.

 

موزه عروسک و فرهنگ ایران

 

در این موزه افزون بر عروسک‌های ایرانی و لباس و صنایع دستی، عروسک‌هایی که مژده دانش‌پژوه از بزرگان ادبیات کودک و نوجوان چون جبار باغچه‌بان، توران میرهادی، هوشنگ مرادی کرمانی و ثریا قزل ایاغ ساخته است و همچنین عروسک‌های سلسله‌های تاریخی ایران به نمایش گذاشه می‌شود. بخشی هم به نمایش فیلم و برگزاری کارگاه‌های آموزشی اختصاص داده شده است.

«موزه عروسک و فرهنگ ایران» نیز مانند موزه عروسک‌های ملل، موزه‌ای خصوصی با مجوز از سازمان میراث فرهنگی است که به کوشش علی گلشن و مسعود ناصری دریایی و با پشتیبانی «شهرداری منطقه دوازده تهران»، «حامیان موزه عروسک های ملل» ، «موسسه خانه دوستان آشنا» و «برنامه کمک‌های کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی» در نیمه نخست مردادماه ۱۳۹۶ گشایش خواهد یافت. هدف از تاسیس این موزه، آشنایی مردم به ویژه نسل جوان با عروسک‌های قومی ایران، پوشش زنان مناطق مختلف ایران و نیز تاریخ، هنر و فرهنگ مردمان بومی ایران است. همچنین این موزه پایگاهی جهت ترویج قصه‌های قومی ایرانی در میان نسل جوان خواهد بود.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۵-۰۷ ۱۰:۱۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما