نتیجه یک پژوهش جدید: کودکان نیز دوست دارند تا چهره اجتماعی پسندیده ای داشته باشن

نتیجه یک پژوهش جدید: کودکان نیز دوست دارند تا چهره اجتماعی پسندیده ای داشته باشند

کودکان هم با حضور دیگران در اطرافشان، رفتار اجتماعی خود را تغییر می‌‌دهند. آزمایشی نشان داده که اگر کودکان حس کنند که مورد توجه هستند، رفتار اجتماعی خود را تغییر می‌دهند و ناخود آگاه تلاش می کنند تا چهره خوبی از خود به دیگران نشان دهند. 

پژوهشگران آمریکایی در آزمایشی با کودکان ۵ ساله به این نتیجه رسیدند که آن‌ها رفتار اجتماعی خود را هنگامی که زیر نگاه دیگران هستند، تغییر می‌دهند. آزمایش این پژوهشگران در دانشگاه ییل آمریکا نشان داد‌ه‌ است که کوکان بدون آن‌ که بدانند معنای "وجهه خوب اجتماعی" چیست، رفتار اجتماعی نسبتا استراتیژیکی را دنبال می‌کنند. نتیجه این آزمایش در نشریه‌ی علمی "Plos One" منتشر شده است.

پژوهشگران برای انجام آزمایش خود ۶۴ کودک را که هم دختر بودند و هم پسر، به دو دسته تقسیم کردند. آن ها به کودکان گفتند که برای خود برچسب‌هایی جمع کنند تا هرکس به میزان تعداد برچسب‌های خود، هدیه دریافت ‌کند.

برای بررسی تغییر رفتار کودکان هنگام بودن افرادی در دو رو بر آن ها، دانشمندان از کودکان خواستند که برچسب‌های خود را با دوستان خود تقسیم کنند. کودکان هنگامی که افراد دیگری در دوروبرشان بودند، سخاوت مندانه تر رفتار می کردند، اما هنگامی که دانشمندان به آن‌ها نگاه نمی‌کردند، برچسب‌ها را برای خود نگه می‌داشتند. همچنین هنگامی که برچسب‌ها در یک جعبه‌ی تاریک بودند، کودکان سخاوت کمتری از خود نشان می‌دادند. 

بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان گفت که کودکان در این مورد تقریبا همانند بزرگترها رفتار می‌کنند. بزرگسالان نیز هنگامی که می‌دانند دیگران رفتارشان را تحت‌نظر گرفته‌اند و قضاوت آن‌ها بر وجهه‌ی اجتماعیشان تاثیر می‌گذارد، بزرگوارتر و سخاوت مند تر می‌شوند. 

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۸-۱۷ ۱۲:۵۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما