نشست مهرماه انجمن حمایت از حقوق کودکان به یادواره کودکان آذربایجان می پردازد

نشست مهرماه انجمن حمایت از حقوق کودکان به یادواره کودکان آذربایجان می پردازد

جلسه ماهانه مهر ماه انجمن حمایت از حقوق کودکان با یک هفته تاخیر در روز دوشنبه ١٠ مهر از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ برگزار می شود.

« یادواره کودکان آذربایجان» عنوان جلسه ماهانه این ماه انجمن است، به همراه گزارشی از فعالیت های انجمن حمایت از حقوق کودکان در ورزقان و هریس. نمایش فیلم، سخنرانی و بیان تجربه های داوطلبان انجمن در هریس بخش های دیگر این برنامه است.

نشانی: شهرک غرب، بلوار فرحزادی، تقاطع شهید دادمان، بیمارستان آتیه، سالن دکتر هنرمند 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۷-۰۲ ۱۰:۳۴
متن سفارشی:

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام