چگونه یک باشگاه کتاب راه اندازی کنیم

چگونه یک باشگاه کتاب راه اندازی کنیم

باشگاه کتاب چیست؟
 باشگاه کتابخوانی یا گروه کتابخوانی، گروهی از خوانندگان هستند که در نشست های بحث و گفت و گوی کتاب که به طور هفتگی یا ماهانه برگزار می شود شرکت کنند.

به طور سنتی باشگاه های کتاب دارای چندین عضو هستند که ماهانه برای گفت و گو درباره ی یک اثر خاص با هم دیدار می کنند. افزون بر این باشگاه کتاب مکانی برای خرید کتاب نیز می تواند باشد.
سازمان دادن گروه

 • اگر می خواهید در مدرسه تان باشگاه کتاب راه بیندازید، نخست درباره ی تعداد افراد در گروه تصمیم بگیرید. اگر دانش آموزانتان تصمیم دارند خود باشگاه را راه بیندازند، اجازه دهید آن ها خود تصمیم گیرنده باشند اما شما راهنمایی هایتان را پیشنهاد کنید.
 • معمولا باشگاه با دوازده تا پانزده عضو بهترین کارآیی را دارد و سبب می شود که همه ی اعضای باشگاه شانس شرکت در گفت و گو داشته باشند.
 • درباره ی گروه سنی دانش آموزانی که می توانند عضو باشگاه شوند تصمیم گیری کنید. تفاوت سنی دانش آموزان عضو نباید بیش از ۲ تا ۳ سال باشد.
 • اطلاع رسانی کنید. با پخش آگهی و نصب آن ها در مدرسه و کتابخانه ی محل برای باشگاه خود عضوگیری کنید.

نشست های کتابخوانی:

 • ساعت، روز،‌ مکان و بسامد نشست ها را تعیین کنید. جلسه ها می توانند ماهانه یا هر دو ماه یک بار برگزار شود. تجربه نشان می دهد که برگزاری جلسه به صورت ماهانه بهتر است و تداخلی با برنامه های کلاسی و دیگر فعالیت ها ایجاد نمی کند.
 • مکان برگزاری نشست ها: نشست ها می تواند در کتابخانه و کلاس پس از  برنامه های مدرسه برگزار شود.

اجازه ی پدر و مادر:
 از دانش آموزان بخواهید که زمان و تاریخ برگزاری نشست ها را به والدین خود اطلاع دهند. اطلاعات مربوط به باشگاه کتاب را برای والدین بفرستید.
مسئولیت ها در گفت و گوی گروهی:

 • کمک در شکل گیری بحث و گفت و گو: در نخستین نشست یا چندین نشست نخست، تا هنگامی که گروه با فرآیند بحث و دیگر گام ها آشنا شوند آموزگار یا کتابدار می تواند گفت و گوها و بحث را رهبری کند. پس از آن هر عضو به شیوه ی چرخشی این مسئولیت را برعهده خواهد داشت. باید همه ی اعضا به نوبت رهبری گفت و گوی گروهی را بر عهده بگیرند.
 • تسهیل گر: تسهیل گر معرفی افراد گروه به یکدیگر را بر عهده دارد. او می تواند برای هر فرد یک کارت معرفی که بر روی سینه سنجاق می شود تهیه کند یا از افراد خواهش کند خود را به دیگران معرفی کنند.
 • قبل از آغاز گفت و گوها، برای جلسه چند قانون بگذارید، برای نمونه صحبت دیگری را قطع نکنید، هم دیگر را با صدای بلند صدا نکنید، به عقاید و نظر همدیگر احترام بگذارید.... از اعضا بخواهید که از این قوانین پیروی کنند.
 • اطلاعاتی درباره ی نویسنده ی کتاب و نقدی از کتاب را آماده کنید و پیش از نشست در دسترس اعضا قرار دهید.
 • پرسش هایی را برای نشست آماده کنید در جلسه به سراغ تک تک افراد بروید و پاسخ و نظر آن ها را جویا شوید. کار تسهیل کننده برانگیختن افراد گروه برای شرکت در بحث و گفت و گوها و لذت بردن از آن است.
 • اعضا گروه را در کارهای باشگاه کتاب درگیر کنید. از یکی از اعضا بخواهید که مسئولیت یادآوری ساعت و مکان نشست آینده و کتابی که در آن جلسه درباره آن بحث خواهد شد را برعهده بگیرد.

چه چیزهایی در نشست ها همراه داشته باشیم:
 آوردن کتابی که قرار است درباره ی آن گفت و گو کنید بسیار مهم است. افزون بر این آوردن خوراکی هم به همان اندازه مهم است. توجه داشته باشید که نباید آوردن خوراکی تنها بر دوش یک نفر باشد. هر ماه یک نفر را مسئول تهیه ی خوراکی کنید.

در انتخاب کتاب برای نشست های باشگاه خود به گروه سنی، موضوع مورد علاقه ی اعضا و در دسترس بودن کتاب توجه کنید.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۲-۲۳ ۱۷:۳۶
برگردان:
شبنم عیوضی
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.