کارگاه خیمه شب بازی: ساخت عروسک، ساخت صفیر، و بازی با عروسک

کارگاه خیمه شب بازی: ساخت عروسک، ساخت صفیر، و بازی با عروسک

کارگاه خیمه شب بازی شامل ساخت عروسک، ساخت صفیر و بازی با عروسک زیر نظر هما جدیکار، عضو هیئت علمی گروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران و از همکاران شورای کتاب کودک ۱۱-۱۹ مرداد برگزار می شود.

هزینه دوره ۳۲۰ هزار تومان است.
درآمد این کارگاه به نفع شورای کتاب کودک خواهد بود.
ظرفیت این کارگاه محدود است و کسانی که با سازهای تنبک و کمانچه آشنایی داشته باشند در اولویت هستند.
 برای نام نویسی به شورای کتاب کودک  مراجعه کنید .

زمان: ۱۱-۱۹ مرداد، هر روزه ساعت ۹ تا ۱۳
نشانی شورای کتاب کودک: خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری، پلاک ۳۱ طبقه ۲
نشانی مکان برگزاری کارگاه: خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، پلاک ۴۷
 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۰۵-۰۶ ۱۱:۵۲
نویسنده:
گروه خبر کتابک
منبع:
شورای کتاب کودک
متن سفارشی:

ديدگاه شما