کل جهان در کتابخانه

"کل جهان در کتابخانه" نام طرحی به ابتکار کتابدار کتابخانه عمومی شهر ووپرتا   Wuppertalدر آلمان است. مخاطبان این طرح کودکان دبستانی، به ویژه کودکان کلاس دومی هستند.

مدت اجرای این پروژه نزدیک به ۹۰ دقیقه است.
این طرح هدف های زیر را دنبال می کند:

 • آشنایی با ساختار رده بندی کتابخانه
 • آشنایی با ادبیات داستانی و غیر داستانی برای کودکان
 • آشنایی با شرايط به امانت بردن كتاب

ابزار لازم  برای اجرا این پروژه:

 • لامینت شده نسخه کتاب "کل جهان" اثر  Katy Couprie  و  LouchardAntonin
 • طناب لباس و گیره لباس
 • نخ کاموا در چهار رنگ مختلف
 • چهار پاکت در چهار رنگ مختلف با *دستور کار
 • برچسب در چهار رنگ مختلف

برنامه به این ترتیب اجرا می شود:

 • صندلی ها را دایره وار کنار هم قرار می دهیم
 • تصویرهای لامینت شده کتاب را با گیره لباس بر روی طناب لباس  می آویزیم (تزیین دایره صندلی ها)
 • نخ های کاموای چهار رنگ را به طور متقاطع در کتابخانه از این سو به آن سو می کشیم،  تا در آخر در قفسه کتاب ها  به چهار موضوع  مختلف (ادبیات داستانی برای کودکان، ادبیات غیر داستانی برای کودکان ، رسانه های دیداری‌شنیداری و کتاب های تصویری ) وصل شوند. پاکت های هم رنگ با نخ کاموا ها را در سر نخ ها بر روی زمین قرار می دهیم.

پس از خوش آمد گویی، کودکان  روی صندلی ها می نشینند. کتاب "کل جهان" اثر Katy Couprie  و  LouchardAntonin را معرفی می کنیم. سپس می پرسیم: چگونه می توان کتابی دریافت کرد؟ (هدیه، کتابفروش، کتابخانه و ...)

 • یک بازی برای آشنایی با ساختار رده بندی در کتابخانه:

هر کودک بر چسبی بر روی دست خود می چسباند. کودکان نخ کاموای هم رنگ  با برچسب خود را پیدا می کنند. پاکت را باز می کنند. *کارت درون آن را می خوانند. نخ را دنبال می کنند و  با کتابی در دست به دایره صندلی ها بر می گردند و کتاب را بر روی صندلی خود قرار می دهند. (بعد از کتاب استفاده خواهد شد).

 • یک بازی برای آشنایی با ادبیات داستانی:

۱۰ کودک از تصویرهای آویزان شده از طناب، تصویر دلخواه خود را انتخاب می کنند. کتابدار هم تصویری اتنخاب می کند. سپس با این تصویر قصه ای را آغاز می کند. کودکان باید این داستان را، در ارتباط با تصویری که انتخاب کرده اند، ادامه دهند.
در پایان کودکان کتاب های داستانی را که در بازی اول انتخاب کرده و با خود آورده اند، معرفی می کنند. (عنوان، نویسنده و گروهی که به آن تعلق دارند)

 • بازی برای آشنایی با ادبیات غیر داستانی:

ده کودک از تصویرهای آویزان شده از طناب، تصویر دلخواه خود را انتخاب می کنند. تمام تصویرها را در مرکز دایره صندلی ها بر روی زمین قرار می دهند. از کودکان در خواست می شود که این تصویرها را بر حسب موضوع  و یا گروهی که به آن  تعلق دارند، کنار هم قرار دهند.
در پایان کودکان کتاب های غیر داستانی را که در بازی اول انتخابکرده و با خود آورده بودند، معرفی می کنند. (عنوان، نویسنده و  گروهی که به آن تعلق دارند)

 • آموزش به امانت گرفتن کتاب:

شیوه به امانت گرفتن کتاب و صدور کارت عضویت کتابخانه برای کودکان آموزشداده می شود.
            

 • خداحافظی با کودکان

*نمونه ای برای دستور کار در بازی:
نخ قرمز را دنبال کن تا به پایان آن برسی. از قفسه کتابها که به نخ قرمز وصل شده، کتابی را که برای تو جالب است انتخاب کن. سپس  آن را با خود به دایره صندلی ها بیاور.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۵-۰۸ ۱۴:۳۰
برگردان:
گروه مترجمان کتابک- ترانه وکیلی
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
متن سفارشی:

ديدگاه شما