یورکا ! موزه ملی کودکان

یورکا ! موزه ملی کودکان

Eureka!‎ The National Children's Museum

کشور: انگلستان

یورکا ! موزه کودکان بریتانیاست و یک روز سرگرم‌کننده کامل را برای کودکان تدارک می‌بیند.

صدها نمایشگاه تعاملی وعملی طراحی شده است تا الهام‌بخش بچه‌های سنین صفر تا ۱۱ سال باشد و بتوانند از طریق بازی و کشف در مورد خودشان و جهان اطرافشان بیاموزند. آن‌ها به‌طور مرتب رویدادهای موضوعی ویژه‌ای را برای کل خانواده ترتیب می‌دهند، همین‌طور سرفصل‌هایی آموزشی برای مدارس و گروه‌ها دارند.

یورکا  موزه ملی کودکان

یورکا  موزه ملی کودکان

یورکا  موزه ملی کودکان

یورکا  موزه ملی کودکان

یورکا  موزه ملی کودکان

یورکا  موزه ملی کودکان

یورکا  موزه ملی کودکان

یورکا  موزه ملی کودکان

یورکا  موزه ملی کودکان

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۰۵-۲۸ ۱۳:۳۷
متن سفارشی:

ديدگاه شما