یک زبانزد، یک داستانک، یادگیری همراه با لذت در کلاس پنجم دبستان!

یک زبانزد، یک داستانک، یادگیری همراه با لذت در کلاس پنجم دبستان!

  این فعالیت کارگاهی در پایه سوم دبستان دخترانه خورشید در اصفهان انجام شده است. شیوه کار را به قلم فخری ذهبیون، آموزگار این دبستان می‌خوانید:

یادگیری همراه با لذت در کلاس پنجم دبستان

هنگام گفت و گو با دانش آموزان دربارۀ زبانزد (ضرب المثل)، دریافتم گروهی آن را با کنایه اشتباه می‌کنند. سعی کردم با پرسش و پاسخ به تفاوت این دو پی ببرند. از آن‌ها خواستم هر کدام یک زبانزد بنویسند و در داستانکی کاربرد آن را نشان دهند و آن را نقاشی کنند. 

بعد از نوشتن و نقاشی، هر دانش آموز درباره زبانزد خودش برای دیگران صحبت کرد و گروهی هم یکی از داستانک‌ها را به صورت نمایش اجرا کردند.  کارها را به صورت نمایشگاه در آوردیم که دانش‌آموزان کارهای یک دیگر را ببینند. به این ترتیب دانش آموزان، همراه با شادی و تفریح با فرهنگ ملی و داستان‌های کهن کشورشان آشنا شدند و دایره واژگان خود را گسترش دادند و مفاهیم زبانزدها را یاد گرفتند. 

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۱-۲۸ ۰۰:۵۶
آموزگاران و مربیان:
نویسنده:
فخری ذهبیون
متن سفارشی:

ديدگاه شما