کاردستی قلعه با مقوای دستمال رولی

مواد و ابزار لازم:

  • مقوا لوله‌ای دستمال رولی ۴ عدد
  • چسب
  • قیچی
  • رنگ گواش
  • ماژیک
  • خط کش
  • سیخ چوبی کوچک
  • کارتن

روش کار:

برای شروع مطابق شکل ۱ رول‌های مقوایی را برداشته و دور آن‌  (حدود ۲ سانتی متر از لبه بالایی آن) را با ماژیک یک خط بکشید.

ساخت قلعه

حال طبق شکل ۲ خط‌های عمودی به فاصله یکسان از سر رول تا خطی که در مرحله ۱ کشیده‌اید، بکشید، تا به قسمت های مساوی تقسیم شود. (قسمت‌ها فرد باشد).

ساخت قلعه

بصورت یکی در میان برش‌ها را باز کرده و ببرید. مثل شکل ۳ و ۴

ساخت قلعه

ساخت قلعه

این کار را برای هر ۴ رول تکرار کنید.

ساخت قلعه

۴ قطعه مقوای یک اندازه به شکل مستطیل از یک کارتن ببرید. دقت کنید که ارتفاع مقواهای بریده شده کمی کمتر از رول‌ها باشد . شکل ۶.

ساخت قلعه

 

همانند شکل ۷ حدود ۲ سانتی متر از بالای مقواهای مستطیل شکل را با خط جدا کنید.

ساخت قلعه

از سر مقوا تا خط کشیده شده را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنید. (قسمت‌ها فرد باشد) شکل ۸.

ساخت قلعه

یکی در میان خط‌های کشیده شده را خم کرده و برش دهید. شکل ۹ و ۱۰.

 

ساخت قلعه

 

ساخت قلعه

برای هر ۴ قطعه مقوا این کار را تکرار کنید.

ساخت قلعه

حالا روی یکی از مقواها با ماژیک شکل در قلعه را بکشید و دور آن را غیر از یک سمتی که لولای در می‌باشد برش دهید. شکل ۱۲ و ۱۳ .

ساخت قلعه

ساخت قلعه

حال مطابق شکل ۱۴ دیواره‌ها را به رول‌ها بچسبانید.

ساخت قلعه

 

سپس تمام قطعات به هم چسبیده شده را روی یک مقوا صاف بچسبانید. شکل ۱۵و ۱۶.

ساخت قلعه

ساخت قلعه

برای درست کردن پرچم قلعه طبق شکل ۱۷ یک مقوای مستطیل کوچک را تا کنید سپس یک مثلث از روی آن ببرید.

ساخت قلعه

طبق شکل ۱۸ مثلث را را روی چوب گذاشته و چسب بزنید.

ساخت قلعه

می‌توانید هر تعداد که می‌خواهید پرچم درست کنید و روی قلعه بگذارید.

اگر دوست دارید قلعه را به سلیقه خودتان رنگ امیزی کنید.

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
Submitted by editor on