متل مرغ زرد پا کوتاه

متل مرغ زرد پا کوتاه

متل مرغ زرد پا کوتاه (ترانه مسجد سلیمان)

آهای آهای آب اومد

کدوم آب؟

همون آب که تش خاموش کرد.

کدوم تش؟

همون تش که چوب روشن کرد.

کدوم چوب؟

همون چوب که پشت در بود.

کدوم در؟

همون در که شب نبستی.

کدوم شب؟

همون شب که خرسه اومد.

کدوم خرس؟

همون خرس که مرغه رو برد.

کدوم مرغ؟

همون مرغ زرد پا کوتاه،

سینه سفید و دم طلا،

که صد تومن میخریدن

نمی دادمش،

خرسه اومد و بردش،

سرپانشست و خوردش

یه مشت زدم تو گردش

دوباره برام آوردش.

متل‌های دیگر را در ادامه بخوانید

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۰۹:۰۰
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما