شعر صبح تا حالا از شکوه قاسم‌نیا

شعر صبح تا حالا از شکوه قاسم‌نیا

صبح تا حالا باباجون

ندیدمت من اصلا

هرکسی در می زنه

می گم بابام حتما

مامان میگه تو رفتی

دنبال یک لقمه نون

من خودتو دوست دارم

نون نمی خوام بابا جون

 

شکوه قاسم نیا از کتاب «دامن چین چینی»

خرید کتاب دامن چین چینی

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۱-۰۴ ۱۱:۰۶
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
کتاب دامن چین چینی
نویسنده:
شکوه قاسم نیا
متن سفارشی:

ديدگاه شما