بابابزرگ - جعفر ابراهیمی

بابابزرگ - جعفر ابراهیمی

بابابزرگ خوب من

خیلی زیاد، کتاب داره

یه میز داره، یه صندلی

یه دونه تخت خواب داره

بابابزرگم همیشه

قصه می خونه از کتاب

وقتی که خیلی خسته شد

تو رختخواب می‌ره به خواب

بابابزرگ خوب من

مهربونه، مهربونه

هر روز منو بوس می‌کنه

بعدش برام شعر می‌خونه!

جعفر ابراهیمی

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۲-۰۴ ۰۵:۴۵
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
نویسنده:
جعفر ابراهیمی
دسته‌ها:
منبع:
کتاب الک دولک یه آدمک
متن سفارشی:

ديدگاه شما