شعر خونه‌ی شیرین از شکوه قاسم‌نیا

شعر خونه‌ی شیرین از شکوه قاسم‌نیا

این خونه رو کی ساخته؟

زنبور زیبا ساخته

گوشه به گوشه شو با

شیره ی گل ها ساخته

چه خونه‌ی قشنگی

به که چه قدر شیرینه

راستی که این، بهترین

خونه‌ی رو زمینه

شکوه قاسم‌نیا از کتاب دامن چین‌چینی

خرید کتاب دامن چین‌چینی

اطلاعات:
نویسنده:
شکوه قاسم نیا
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۰-۲۷ ۰۸:۵۸
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
کتاب دامن چین‌چینی 
متن سفارشی:

دیدگاه ها

شعره بسیار زیبایی بود

ديدگاه شما