عیدت مبارک - محمود کیانوش

عیدت مبارک - محمود کیانوش

کودک من، بهارمن

مایه ی افتخار من،

عیدت مبارک

کودک مهربان من،

بلبل خوشزبان من،

عیدت مبارک

ای گل خوبروی من،

طوطی قصه گوی من،

عیدت مبارک

کودک من ، امید من ،

بخت خوش سفید من،

عیدت مبارک

محمود کیانوش

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۲-۳۰ ۱۱:۰۰
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
نویسنده:
محمود کیانوش
دسته‌ها:
متن سفارشی:

ديدگاه شما