لالایی - ثریا قزل ایاغ

لالایی - ثریا قزل ایاغ

لالا لالا گل آلو

لبای سرخت آلبالو

دو چش داری مثه آهو

دو لپ داری مثه هولو

موهات ابریشم نرمه

دل مادر به تو گرمه

لالا لالا تا تو رو دارم

تو این دنیا چی کم دارم

لالا لالا لالا لالا

لالا کن نو گل بابا

ثریا قزل ایاغ

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۰:۰۷
پدیدآورندگان:
نویسنده:
ثریا قزل ایاغ
منبع:
کتاب لالا لالا گل لاله
متن سفارشی:

ديدگاه شما