کودکان و نوجوانان محمودآباد شهرری «فراتر از یک رویا» را تجربه کردند

کودکان و نوجوانان محمودآباد شهرری «فراتر از یک رویا» را تجربه کردند

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، بعدازظهر شنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۵ کارگاهی با عنوان «فراتر از یک رویا» را با حضور ماریت تورنکویست، تصویرگر هلندی کتاب‌های «فراتر از یک رویا» برگزار کرد.

در این کارگاه که با حضور کودکان و نوجوانان منطقه‌ی محمودآباد شهرری در خانه‌ی حمایتی – آموزشی محمود آباد، پایگاه اجرای برنامه‌ی «با من بخوان» در تهران برگزار شد، تورن‌کویست پس از بازگو کردن داستان «فراتر از رویا» اثر جف آرتس، نویسنده‌ی بلژیکی، از کودکان و نوجوانان خواست به یاد آورند که در زندگی خود چه چیزهای ارزشمندی را از دست دادهاند؛ چیزهایی چون یک عروسک، دوچرخه و حتی خانه، روستا یا شهری که زمانی در آن زندگی می کردند.

در ادامه از آنان خواست تصویر این گنجینه‌ی ازدسترفته را روی کاغذی سفید بکشند و قاب کنند و زیر تصویر نام آن گنج ازدسترفته‌ی خود را بزرگ بنویسند. کودکان در طول این کارگاه به یاد آوردند که در زندگی خود چه چیزهایی از دست دادهاند و سپس تصویر یکی از باارزش ترین آنها را به روی کاغذ آوردند.

در این کارگاه کودکان درباره‌ی آنچه از دست داده بودند و هرگز درباره‌ی آن با کسی صحبت نکرده بودند، سخن گفتند و در پایان احساس راحتی بیشتری کردند. همچنین آموزگاران حاضر در این جلسه آموختند که چگونه با کمک این کتاب یا کتابهای همسان، میتوانند به کودکان یاری رسانند و با آن‌ها صحبت کنند که چگونه قدرت رویارویی با غم‌های خود و خانواده‌شان را داشته باشند.

«فراتر از یک رویا» نوشته‌ی جف آرتس نیز کتابی است که با تصویرگری ماریت تورن‌کویست از سوی انتشارات موسسه‌ی تاریخ ادبیات کودکان منتشر و حق چاپ آن در ایران به برنامه‌ی «با من بخوان» اهدا شده است.

خانه‌ی فرهنگ محمودآباد از بهمنماه ۱۳۹۳ به طرح با من بخوان پیوسته است. از تیرماه ۱۳۹۴ کتابخانه‌ی کودک‌محور خانه‌ی فرهنگ محمودآباد با پشتیبانی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و یکی از نیکوکاران دوستدار کودکان در چارچوب برنامه با من بخوان گشایش یافت و کار خدمات‌رسانی به کودکان و نوجوانان محله و خانواده‌های کارگری کوره‌پزخانه‌های محمودآباد را آغاز کرد. تا کنون برای مربیان این مرکز کارگاه‌های کتابداری، آشنایی با ادبیات کودکان و کتاب‌های باکیفیت، بلندخوانی، نمایش، آواورزی و الف‌باورزی برگزار شده است و نشست‌های کتابخوانی و فعالیت‌های در پیوند با آن در این مرکز سه روز در هفته با کودکان اجرا می‌شود.

برای خرید کتاب «فراتر از یک رویا» به آدرس زیر مراجعه کنید:

فراتر از یک رویا

فراتر از یک رویا

ديدگاه شما