خواندن شادی بخش است!

عنوان لاتین:
Banco del libro

"بانکودل لیبرو" سازمانی غیر دولتی است که در سال ۱۹۸۸ با اجرای پروژه "خواندن شادی بخش است"، ‌جایزه ی آساهی را از آن خود کرد.

بانکودل لیبرو "از سال ۱۹۶۰ در زمینه ی ترویج خواندن و کتاب های کودکان در ونزويلا فعالیت می کند. بانکودل لیبرو سازمانی حرفه ای و دارای تجربه های  گوناگونی در گستره ی ترویج خواندن و کتاب است واز این راه مشارکت موثری در نو کردن شیوه های آموزشی در ونزوئلا داشته است. این سازمان در طول سال های گذشته به شبکه هایی از کتابخانه های آموزشگاهی و عمومی خدمات داده است. این خدمات شامل برنامه های آموزشی برای آموزگاران و کتابداران و تدوین برنامه ای برای انتخاب کتاب برای کودکان بوده است. همچنین با تشکیل "مرکز اسناد" به عنوان هسته ی مرکزی سازمان خود، یک شبکه ی بین المللی از مراکز اسناد تخصصی ادبیات کودکان به وجود آورده است که بسیاری ازآن ها،شاخه های ملی IBBY در امریکای لاتین هستند.

این سازمان "مرکز مطالعات و ترویج ادبیات کودکان" و یک کتاب فروشی ویژه کودکان را نیز بنیاد نهاده است. به دنبال فعالیت های بانکودل لیبرو، تجربه های مربوط به کار کتابخانه ها به "کتابخانه ی ملی" و وزارت آموزش وپرورش ونزوئلا منتقل شدند تا از توان سازمان های ملی برای ارائه و گسترش این خدمات در سراسر کشور استفاده شود.

بانکودل لیبرو با همکاری تنگاتنگ با بخش خصوصی صنعتی و سازمان های دولتی، سیاست کاری خود را در زمینه ی توسعه ی خدمات به بخش های مختلف جمعیت شهری و روستا یی ادامه داده است. این سازمان در سال ۱۹۹۹ طرحی به نام "بخوان تا زنده بمانی" اجرا کرد که در آن از روش کتاب درمانی برای مقابله با آسیب های دوران های بحران استفاده می شود، مانند آسیب هایی که مردم و نزوئلا در آن سال به خاطر سیل های خانمان برانداز تحمل کردند.

اهدای جایزه ی "خورشید تابان / جایزه آساهی" در سال ۱۹۸۸سبب شد بانکودل لیبرو بتواند طرح ها و تجربه های مربوط به خدمات کتابخانه ای را گسترده تر ادامه دهد. در این طرح  بیست و دو کتابخانه سیار به صورت آزمایشی راه اندازی شد. این کتابخانه ها برای مدارس روستایی، و مناطق دور دست  در نظر گرفته شده بود و شامل مجموعه ی کوچکی کتاب در یک جعبه بود که آموزگار می توانست هر روز آن را به کلاس ببرد.

این طرح ۱۳مدرسه روستایی دراستان های لارا، بولیوار، میراندا و آراگوا را نیز دربرگرفت. طرح دیگری که به برکت این جایزه راه اندازی شد، طرح آموزشی آموزگاران مدارس روستایی برای ارائه ی خدمات کتابخانه ای بود. ۴۹ آموزگار و ۱۰ مدیر در ۹ مدرسه ی روستایی در استان بولیوار در زمینه ی کار کتابخانه ی روستایی آموزش دیدند. پس از این آموزش، بیش از ۱۰۰ شرکت کننده در ۶ کارگاه آموزشی مختلف که در مورد شیوه ی انتخاب کتاب کودک تشکیل شده بود،شرکت کردند.

برگردان:
افسانه اشرفی
Submitted by editor6 on