موزه کودکان لابی رینز

Labyrinth
موزه کودکان لابی رینز

کشور: آلمان
موزه کودکان لابی رینز یکی از موزه‌های کودکان پیشرو در آلمان است. در یک بنای یادبود، کارخانه مونتاژ ماشین‌های جذاب مسابقه‌ای، یا «کارخانه خیابانی اسلوگر»، بچه‌ها از سنین سه تا دوازده سال می‌توانند نمایشگاه‌های مشارکتی چرخشی داشته باشند. در تمام موضوعات افسانه‌ها، حقوق کودکان، سلامت، فرهنگ جهان یا چیزهای دیگر. لمس کردن، تلاش کردن، بازی کردن و لذت بردن در اینجا کاملاً مجاز است!

هدف نمایشگاه‌های تعاملی این است که شوق یادگیری را بیدار کند و از این راه بچه‌ها را برانگیزد که با تمام حس‌هایشان جهان را برای خود کشف کنند. یادگیری در اینجا روی می‌دهد با «عمل کردن»، با آزمودن، کنجکاوی و تجربه فعال.

موزه کودکان لابی رینز

موزه کودکان لابی رینز

موزه کودکان لابی رینز

موزه کودکان لابی رینز

موزه کودکان لابی رینز

موزه کودکان لابی رینز

موزه کودکان لابی رینز

موزه کودکان لابی رینز

موزه کودکان لابی رینز

موزه کودکان لابی رینز

موزه کودکان لابی رینز

موزه کودکان لابی رینز

راهنما

ديدگاه شما