نشست چگونگی بهره‌گیری عملی از اندیشه‌های تربیتی استاد میرهادی برگزار می‌شود

نشست چگونگی بهره‌گیری عملی از اندیشه‌های تربیتی استاد میرهادی برگزار می‌شود

انجمن پژوهش‌های آموزشی پویا، نشست «چگونگی بهره‌گیری عملی از اندیشه‌های تربیتی استاد میرهادی» را برگزار می‌کند. در این نشست اقبال قاسمی پویا،استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش سخنرانی خواهد کرد.

توران میرهادی بیش از شصت سال در گستره آموزش و پرورش و فرهنگ و ادبیات کودکان کوشید و در این راه یکی از چهره‌های تأثیرگذار سده کنونی ایران است. او به همراه همسرش به مدت ۲۵ سال مجتمع آموزشی تجربی فرهاد یا مدرسه فرهاد را از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۹ اداره کرد. این مجتمع یکی از آموزشگاه‌های تجربی و الگوواره ایران بود که هدف‌ها و کارکردهای آموزش و پرورش مدرن در آن تجربه و ارزیابی می‌شدند. توران میرهادی به همراه لیلی ایمن (آهی) همچنین یکی از بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک است و از سال ۱۳۵۸ سرپرستی تدوین و تألیف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را نیز برعهده داشت. میرهادی را «مادر ادبیات کودک و نوجوان در ایران» خوانده‌اند.

کتاب‌های «دو گ‍ف‍ت‍ار: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه آم‍وزش‍گ‍اه‍ی و ن‍ق‍ش آن در ای‍ج‍اد ع‍ادت ب‍ه م‍طال‍ع‍ه»، «ج‍س‍ت‍ج‍و در راه‍‌ه‍‌ا و روش‌های ت‍رب‍ی‍ت» و «ک‍ت‍اب ک‍ار م‍رب‍ی ک‍ودک: ب‍رن‍ام‍ه ک‍ار س‍الان‍ه م‍رب‍ی در م‍ه‍د ک‍ودک وک‍ودک‍س‍ت‍ان» از آثار اوست.

انجمن پژوهش‌های آموزشی پویا سازمانی غیر دولتی، غیرانتفاعی و مستقل است که در سال ۱۳۵۶ خورشیدی به همت گروهی از معلمان، مربیان  کارشناسان در زمینه آموزش و پرورش شکل گرفت و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد .

مهم‌ترین اهداف انجمن به شرح زیر است :

۱ ـ کمک به بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی از نظر روش‌های آموزشی، محتوای کتاب‌های درسی، شیوه‌های ارزش‌یابی و .... از طریق انجام پژوهش، تشکیل سمینارها، تألیف و ترجمه منابع و ....

۲ ـ کمک به توانمند سازی مدیران، معلمان و مربیان و ارتقای سطح آگاهی آنان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، جلسات آموزشی، جمع آوری تجربیات و ....

۳ ـ کمک به توانمندسازی کودکان با نیازهای خاص از جمله کودکان کار، کودکان در معرض تبعیض، آزار، بدرفتاری و ...از طریق حمایت‌های آموزشی، پژوهشی، روان‌شناختی، مشاوره ای و....

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۰۷-۲۳ ۱۹:۱۵
نویسنده:
شبنم عیوضی
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام